Avisa Oslo har presentert saken om Veronica Bollum (35), som fikk stillingen i NAF som 600 andre søkte på. Det er ikke den første gangen regiondirektør Nina Solli i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Viken Oslo hører om utlysninger som har tiltrukket seg hundrevis av søkere.

Hun er bekymret for arbeidsmarkedet i byen.

– Situasjonen nå er forferdelig. Oslo er hardest rammet av absolutt alle. Når all sosial aktivitet stenges ned, ryker det mange arbeidsplasser, sier hun.

NAV opplyste i en pressemelding fredag at Oslo totalt har 35.135 personer som er registrert som helt eller delvis ledige i hovedstaden. Av hele arbeidsstyrken er 5,8 helt og 3,1 prosent delvis arbeidsledige. Tilsvarende tall for landet er på 3,9 og 2,6 prosent.

Solli tror ikke arbeidsledigheten vil minke før smitteverntiltakene lettes. Spesielt mørkt er det for reiselivsbransjen nå, viser både NHO og NAVs tall.

Yrkesgruppen reiseliv og transport har flest helt arbeidsledige i Oslo med 6.345 personer, som er en økning på 2.803 personer fra oktober.

– Tøffere med flere om beinet

At bransjene nå sliter, får direkte konsekvenser for dem som søker seg inn i arbeidsmarkedet.

– Det blir tøffere. Vi ser at det er mange flere om beinet i næringer hvor man kan tilpasse kompetansen sin. Når det er så stor usikkerhet i markedet som nå, vegrer mange bedrifter seg for å ansette, sier Solli, som legger til at markedet også er vanskelig for lærlinger i høst.

Regiondirektøren er klar på at jobbsøkere ikke må gi opp.

– De må bare fortsette. Jeg håper at vi klarer å få en viss optimisme hos folk, nå når det er gode vaksinenyheter og det kan se ut til at smittetallene begynner å flate ut i Oslo. Vi håper det er de første positive tegnene. Det er mange som gjerne vil komme ut igjen når det er trygt og forsvarlig, så det gjelder å berge aktørene gjennom krisen, sånn at de kan være der når samfunnet åpner opp igjen. Ingen sunne bedrifter skal gå under på grunn av korona og smitteverntiltak, sier Solli.

Over halvparten frykter konkurs

I en undersøkelse gjennomført i uke 47 blant NHOs medlemmer, kommer det fram at nærmere 90 prosent av reiselivsbedriftene i Oslo har mer enn halvert omsetningen sammenlignet med samme periode i fjor.

Over 60 prosent av reiselivsbedriftene er redd for å gå konkurs, og halvparten av disse frykter kroken på døra innen året er omme, ifølge organisasjonen.

– Oslo er en by hvor hotell- og reiseliv er en stor næring. Når disse store hjørnesteinsbedriftene omtrent har fått næringsforbud, slår det direkte ut i ledighet, sier Solli og fortsetter:

– Hotell- og reiselivsbransjen er gode til å inkludere mange med forskjellige bakgrunner. De er flinke til å ta inn unge personer, og dem som har lite formell utdannelse. Disse vil streve med å gå over i andre typer bransjer. De er ekstra sårbare i en omstillingsperiode der de ikke kan jobbe i servicenæringen, poengterer hun.

Organisasjonens undersøkelse viser at tre av fire hotell- og overnattingsbedrifter har planer for å si opp ansatte. Over 40 prosent har allerede gjennomført oppsigelser.


– Alvorlig

Hovedorganisasjonen Virke, som representerer handels- og tjenestenæringen, ser også på situasjonen i arbeidsmarkedet i Oslo som alvorlig.

Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen er spesielt bekymret for de unge.

– Den største sysselsettingen av unge mennesker finnes i Oslo. Spesielt innen uteliv, servering og varehandel jobber det unge. Det er her mange får sin første arbeidserfaring, og alle disse områdene er hardt rammet av pandemien og nedstengning. Det er tragisk hvis en generasjon som står på trappene ikke kommer ut i arbeidslivet, sier han.

Kristensen henviser til tall fra NAV som viser at det ikke er noen annen gruppe som er hardere rammet enn unge arbeidstakere. Fredag opplyste NAV at ledigheten for de under 30 år har økt mest sammenlignet med oktober.

Det er nå 9.585 helt eller delvis ledige unge under 30 år, en økning på 29 prosent sammenlignet med oktober, skriver de i pressemeldingen.

– Forteller hvor tøft det er

Direktør Kristensen er ikke i tvil om hva som må gjøres:

– Politikerne må legge et grunnlag, sånn at det er arbeidsplasser for de unge når vi er gjennom pandemien. Bedriftene må omstille seg for å være levedyktige, og det må legges til rette for mer jobbskaping, sier han.

Også Kristensen er kjent med tilfeller der flere hundre har søkt på én spesifikk stilling.

– Det forteller litt om hvor tøft det faktisk er. Vi har en helt annen situasjon der det er mange permitterte og ledige som leter etter ny jobb. For dem som skal ha folk, er mange gode kandidater å velge mellom, sier han.