– Ekebergsletta er utrolig viktig for Oslos befolkning. Kvalitetene ved sletta gjør at den fortjener et statlig vern mot merbygging, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Torsdag la Kaski og hennes partifelle Lars Haltbrekken fram et forslag i Stortinget om et statlig varig vern av den grønne sletta i bydel Nordstrand.

Kaski mener det ikke er nok å overlate ivaretakelsen til lokaldemokratiet.

– Oslo er en by i sterk vekst, og det vi ser er at det blir en stadig kamp om og imot ulike krefter som vil bygge på ulike deler av Ekebergsletta, sier Kaski.

Grønne lunger i fremtiden

Ifølge Kaski er det stadig nye runder med ulike aktører som ønsker å bygge ut og inn på sletta. SV mener at statlig vern er den beste løsningen for å kunne stå imot presset om å bygge ut ytterligere arealer.

– Vi er veldig opptatt av å sikre bevaring av de grønne lungene og nærområdene som vi har i Oslo i dag. Både for dagens generasjoner og fremtidige generasjoner, sier Kaski til Avisa Oslo.

Ekebergsletta som ligger på Ekebergplatået i Oslo, er å regne som en av hovedstadens grønne lunger. Sletta benyttes i dag først og fremst til idrett og er del av byens største parkområde, som også omfatter Brannfjell, Ballsletta og Ekebergskogen.

Hver sommer arrangeres også en av verdens største fotballturneringer, Norway Cup, her.

Håper å få andre partier med seg

Kaski sier hun er spent på om andre partier kommer til å støtte forslaget, men mener det er flere partier enn SV som har vært opptatt av verne sletta.

– Jeg vet at andre partier på ulike tidspunkter har snakket om det. Et ønske om å få på plass statlig vern av Ekebergsletta har også vært vedtatt i Oslo bystyre, sier Kaski.

Hun forteller at det i lengre tid har vært en diskusjon om det skal være et kommunalt eller statlig vern. Kaski mener imidlertid det er et feilskjær å gå seg fast i komitébehandlinger eller i lignende diskusjoner.

– Jeg håper alle partier som har et ønske om å bevare Ekebergsletta nå går sammen om å få landet et vedtak om vern som kan stå seg over tid, sier Kaski.