Gå til sidens hovedinnhold

Foreslår nasjonale regler for elsparkesykler

Samferdselsdepartementet melder tirsdag morgen at de skal utrede fire nye punkter i lovgivningen for bruk av elsparkesykler.

De fire punktene er:

  • Nivå på promillegrense: 0,2, 0,5 eller 0,8.
  • Forbud mot kjøring på fortau, åpning for kjøring på gang- og sykkelvei.
  • Hjelmpåbud for barn under 15 år.
  • Aldersgrense 12 år for bruk.

– Selv om lokale myndigheter nå har fått muligheten til å bestemme blant annet hvilke tider på døgnet utleiesykler kan brukes, og at dette kan redusere noe av ulykkestallene knyttet til promillekjøring, er promillekjøring fortsatt en nasjonal utfordring. Det er derfor behov for en promillegrense. Jeg mener den alminnelige promillegrensen på 0,2 er mest nærliggende, men også 0,5 og 0,8 er aktuelle alternativer som skal utredes nærmere og høres, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

Hareide ønsker ikke en omklassifisering av elsparkesyklene til motorvogner. Han mener kjøretøyene faller mellom regelverkene for sykkel (som i dag) og motorvogn.

Konfliktnivået rundt bruken av elsparkesykler har vært høyt de siste årene. Før sommeren vedtok Oslo kommune en forskrift for elsparkesykkel-utleie i byen, som skal trå i kraft i august.

Endringen fra kommunen berørte ikke hvordan syklene brukes, men regulerer utleievirksomheten til selskapene. Blant annet skal antallet sykler reduseres kraftig, og det blir nattestenging.

Tre av selskapene har stevnet Oslo kommune.

Les også

Ursula (86) var på vei til Operaen med en venninne. Så kjørte elsparkesyklistene på rødt lys

Les også

Overlege om elsparkesykler: «Smaken av asfalt»

Les også

Stjal elsparkesykkel – endte på legevakten etter rundkast

Kommentarer til denne saken