«Innføring av en slik sone anbefales tidligst 2025, og bør rettes mot varebiler og tungtransport først», heter det i de faglige anbefalingene Bymiljøetaten har publisert.

Flertallet i Oslo bystyre ønsker å teste ut en ordning for å forby kjøring med diesel- og bensinbiler. Bymiljøetaten anbefaler nå at forbudet skal gjelde innenfor hele Ring 2.

Hvis en slik sone faktisk innføres, anbefaler de en innføring tidligst 2025 for varebiler og tungtransport, før forbudet for personbiler settes i verk to år senere.

Må se nærmere på detaljene

Dette er MDG-gruppeleder Eivind Trædal positiv til.

– Det er fornuftig å starte med varebiler og tungtransport, og deretter utvide det til personbiler. Det er også bra at beboere får mange år på seg til å planlegge overgangen. Innen 2030 bør de fleste få muligheten til å kvitte seg med, eller bytte ut gamle fossilbiler. Ingen kommer til å savne eksosrørene i byen, mener Trædal.

Oslo MDG har vedtatt at de støtte pilotsone innenfor ring 2. De to andre byrådspartiene, Ap og SV, er også positive til en nullutslippssone, men det er ikke klart om de vil støtte en pilotsone i omfanget Bymiljøetaten anbefaler.

– Nullutslippssone er et virkemiddel vi er positive til, og som vi ønsker å utvide etter hvert. Men Bymiljøetatens anbefaling er ikke noe vi har diskutert ordentlig. Vi må se nærmere på detaljene, sier Oslo SVs gruppeleder Ola Wolff Elvevold.

Frp sterkt kritiske

Oslo Frp-førstekandidat Lars Petter Solås er sterkt kritisk til Bymiljøetatens forslag.

– Dette vil påføre både privatpersoner og næringsliv ekstra kostnader i en tid hvor mange allerede sliter økonomisk, sier Solås til Avisa Oslo.

Solås betegner nullutslippssoneinitiativet som noe som «føyer seg i rekken over forbudsbaserte tiltak fra det sittende byrådet».

– Både pandemien og konsekvensene av krigen i Ukraina har gjort livet vanskelig for mange næringsdrivende i byen vår. I tillegg har byrådet fjernet parkeringsplasser, som betyr færre kunder og lavere omsetning. Det siste næringslivet nå trenger er at byrådet gjør varetransporten dyrere og vanskeligere, sier Solås.

Mangler lovhjemmel

Oslo kommune er avhengige av en lovhjemmel for å innføre sonen – altså en mulighet til å håndheve forbudet. Det har de ikke per nå, ifølge Statens vegvesen.

– Vår vurdering er at kommunen ikke kan straffe sjåfører av fossilbiler innenfor en nullutslippssone med dagens veitrafikklov, har Statens vegvesens avdelingsdirektør for Transport og samfunn Grethe Vikane uttalt til Avisa Oslo.

Vegvesenet har anbefalt at samferdselsdepartementet utarbeider en ny lovhjemmel, slik at byer som Oslo og Bergen kan teste ut sonene. Trædal er frustrert over regjeringens tidsbruk.

– Regjeringa er flaskehals her, og det er litt synd siden Oslo er en av få kommuner som lykkes i å kutte utslipp. Hvert år vi taper gjør det vanskeligere å nå klimamålene, både i Oslo og Norge, så når vi må vente år etter år på grønt lys fra regjeringa så blir det nødvendig å tenke hva som er neste steg også, mens vi venter på godkjenning av det første, mener Eivind Trædal.

Avisa Oslo har tatt kontakt med samferdselsdepartementet, og bedt statsråden svare på Trædals kritikk, samt klargjøre hvor departementet er i prosessen med en eventuell lovhjemmel. Avisa kommer tilbake med mer når svar foreligger.