Mange av aktørene har 18-års aldersgrense, noe som da vil si at de yngste brukerne har tatt/fått lov av foreldrene til å legge inn sitt bankkort. Tanken er sikkert god, men vi frykter at de foresatte ikke helt vet hva de sier ja til.

Det har seg faktisk slik at en elsparkesykkel er 10 ganger så farlig som en vanlig sykkel. Dette av blant annet mindre hjul og motor. Alle klarer å kjøre en elsparkesykkel rett frem, men utfordringen for barn og unge kommer når en må forholde seg til trafikkbildet.

De yngste er mindre utviklet og har ikke tilstrekkelig risikovurdering eller konsekvenstenking – det kan bli utslagsgivende i en vanskelig trafikksituasjon.

Noe som skadetallene også bekrefter. Bare i Oslo ser vi at over 350 personer under 18 år har skade seg på tohjulingene siden april 2019 – en tredjedel av de er under 12 år. Og mørketallene er nok store.

Elsparkesykkel er både moro og nyttig, men det må håndteres med varsomhet, og Ung i Trafikken har følgende tips til foreldre:

  1. Husk alltid å be barn og unge bruke hjelm.
  2. Minne barn og unge på at det bare er lov å kjøre en person på elsparkesykkelen. Kjører du med mer enn en person, er boten på 3000 kroner. Som forsørger blir du da ansvarlig for boten.
  3. Be de putte mobilen i lomma og ha fokus på veien.
  4. Informere barn og unge om trafikkreglene. Stopp ved rødt lys og kjør pent i områder med mange folk. Her er maks tillat fart 6 km/t.
  5. Minne de på å ta hensyn til samtlige trafikanter og vær tålmodig. Trafikken er et stort samarbeid.
  6. Sommeren er en fantastisk tid, og det siste vi trenger er en dødsulykke. Vi håper heller familiene kan bruke tiden sin på noe hyggelig. Vi har ingen å miste i trafikken.

Les også

Utrolig nok har vi ikke hatt dødsfall etter elsparkesykkelulykker ennå