Sophies Hage på Carl Berner, Grünerløkka bydels største barnehage, skal etter planen rehabiliteres fra og med august 2022.

Rehabiliteringen er planlagt å vare i to og et halvt år, og i mellomtiden må barna flyttes til erstatningsplasser i andre barnehager.

De fleste er foreslått flyttet til barnehager i 20 til 30 minutters bussavstand fra Sophies Hage.

Foreldrene Zlata Turkanovic, Hanne Bjerkan Johnsen og Eirik Aarrestad Orvik mener sammen med barnehagens FAU-representanter at saken er blitt dårlig håndtert fra kommunen.

20 minutter med buss

Det er foreslått at tolv av barnehagens 17 avdelinger flyttes til Tåsenløkka barnehage i Bydel Nordre Aker, mens tre av avdelingene skal flyttes til Rosenhoff barnehage.

Ved Rosenhoff skal det etableres paviljonger og gamle lokaler skal rehabiliteres. I tillegg skal opptaket av nye barn høsten 2022 reduseres fra dagens 17 avdelinger til 15.

Rosenhoff barnehage ligger i umiddelbar nærhet, men Tåsenløkka barnehage er 20 til 30 minutter unna med buss. Ifølge en foreldreundersøkelse estimerer foreldrene i gjennomsnitt å bruke 75 minutter mer på henting og levering per dag, gitt at dette vil være i rushtiden og inkludere ett bussbytte. Det reagerer representantene fra FAU kraftig på.

Erstatningsplassene er såpass langt unna at det blir umulig å frakte barna frem og tilbake til barnehagen. Flere sa at de kanskje må bytte jobb, gå ned i stilling, eller skaffe seg bil for å få det til å gå opp, forteller en frustrert Zlata.

– Kan ikke sette en ettåring alene på bussen

En intern undersøkelse gjort av foreldrene i barnehagen viser at dersom de må ha barna sine i Tåsenløkka barnehage, så må over 20 prosent redusere stillingen sin, 55 prosent jobbe på kvelden, og ti prosent kjøpe seg bil. Avisa Oslo har fått tilgang til resultatene av undersøkelsen.

Det er små barn helt ned i ettårsalderen. Det går ikke an å tenke at du kan sette en ettåring alene på bussen, legger småbarnsmoren til.

I dag bor stort sett alle barna i gåavstand til barnehagen.

I dag går over 80 prosent av barna til barnehagen, mens 15 prosent sykler. Til Tåsen derimot så vil det være bil og kollektiv transport som gjelder, påpeker Eirik.

Seksjonssjef for barnehagene i bydelen, Endre Håkonsen, skriver følgende i en e-post til Avisa Oslo:

– Sophies Hage barnehage har et stort behov for å rehabiliteres, noe både ansatte og bydelsadmirasjonen har ønsket i flere år. Det er få parkarealer som vil være egnet for å sette opp en midlertidig barnehagepaviljong eller eksisterende lokasjoner som er egnet for barnehagedrift i bydel Grünerløkka.

– Tåsenløkka barnehage i bydel Nordre Aker er allerede en godkjent barnehage og er vurdert til å være et godt alternativ som midlertidig lokasjon. Bydelsadministrasjon vil kartlegge muligheten for å arrangere en egen bussløsning som vil være mindre belastende for familiene.


Sent varslet

Foreldre og ansatte ble først varslet om flytteplanene i januar 2022, gjennom et brev fra bydelen.

De burde ha involvert ansatte og foreldre mye tidligere i prosessen, argumenterer Eirik.

– Da hadde de også innsett at dette ikke hadde gått, legger Zlata til.

Hun understreker også at tillitsvalgte i barnehagen har fortalt at de ikke ble gjort klar over flytteplanene før januar i år.

FAU-representantene undrer seg også over hvor fort alt har gått.

– Vi reagerer på at det har vært en veldig rask prosess. Eller det føles i hvert fall sånn for oss foreldre og ansatte, sier Zlata.

Også bydelsadministrasjonen skal ha reagert på tidsrammen til prosjektet.

– Bydelsadministrasjon har ved flere anledninger stilt spørsmål ved hvor realistisk tidsplanen er, og fått til svar fra Byråd for oppvekst og utdanning om at det frem til nå ikke har vært grunn til å endre på tidsrammen som er satt, skriver seksjonssjef Håkonsen i til Avisa Oslo.

Byråd for oppvekst og kunnskap (OVK), Sunniva Holmås Eidsvoll, henviser videre til Oslobygg, og viser til en uttalelse der Oslobygg forteller at de anser tidsplanen med oppstart til høsten som realistisk, og at søknad om rivning er sendt.

Over halvparten søkte bytte

FAU-representantene mener at det eneste reelle alternativet foreldrene sto igjen med var å søke om bytte av barnehage innen fristen som var 1. mars.

Av 190 barn i Sophies Hage hadde 114 søkt om bytte til fristen, og 66 barn har per dags dato fått tilbud om ny plass.

– De har effektivt tvunget foreldre til å flytte fra en barnehage som alle trives godt i. Vi hadde felles foreldremøte og da var det gjennomgående at alle elsket barnehagen, men at de ikke hadde noe annet valg enn å ta ut barna sine, forteller Zlata.

Foreldreundersøkelsen fra foreldremøtet i barnehagen viser at elleve prosent ønsker å ta ut barna sine av barnehagen og heller ha de hjemme dersom alternativet blir en erstatningsplass på Tåsen. I tillegg svarte 13 prosent at de kanskje ville gjøre det.

Det har vært en hårreisende dårlig prosess på hvordan dette har blitt lagt opp, mener Zlata.


– Arbeidsmiljøet vil raseres

Foreldrene i barnehagen mener at påvirkningene på arbeidsmiljøet i Sophies Hage vil være drastiske.

De forteller om et godt arbeidsmiljø som er bygget opp over lang tid, og mener at det nå vil raseres.

Det er 63 ansatte i barnehagen, og av disse har 50 jobbet i fem år eller mer, og det sier noe om hvor mye de trives, påpeker Zlata.

En foreldreundersøkelse fra 2020 viser at foreldrene i Sophies Hage er over gjennomsnittet fornøyde sammenlignet med resten av bydelen.

Ifølge tall fra Grünerløkka bydel hadde Sophies Hage det desidert laveste sykefraværet i bydelen.

Dyrt for foreldre

En bussløsning finansiert av bydelen er estimert til en kostnad på 31,5 millioner kroner, mens etablering av paviljongbarnehage finansiert av OVK er estimert til mellom 20 og 36 millioner.

Foreldrene må også selv stå for kostnadene knyttet til den ekstra reiseveien.

De vil ikke ta ekstrakostnadene, men lemper kostnadene over på oss, sier Eirik.

– Og vi har mange aleneforsørgere og mye barnefattigdom i bydelen, legger småbarnsfaren til.

Byråd Holmås Eidsvoll svarer på kritikken i en e-post:

– Beslutningen er først og fremst tatt basert på hva som er best for barna og de ansatte, gitt de forutsetningene som finnes. Jeg har stor forståelse for at foreldrene ønsker erstatningsplasser nærmere. Tåsenløkka er et bra bygg med gode utearealer, og denne løsningen gjør at vi unngår å splitte barnehagen i mange ulike lokasjoner.

– Kommunen må naturligvis ta hensyn til økonomiske konsekvenser når vi bruker fellesskapets penger, men ikke på bekostning av barnets beste. For øvrig har vi i denne saken valgt å bruke sju millioner ekstra for å ruste opp og utvide Rosenhoff barnehage slik at en del av barna kan gå der i rehabiliteringsperioden. Det gjør vi selv om det er plass til alle barna i Tåsenløkka barnehage for å imøtekomme ønsket fra bydelen.


Ennå ikke vedtatt

Rehabiliteringen av Sophies Hage er ennå ikke vedtatt i bystyret, reguleringssøknaden er ikke godkjent av Plan- og bygningsetaten, og det er heller ikke signert kontrakt med entreprenøren som skal utføre arbeidet.

Likevel ønsker Byrådsavdeling for Oppvekst og Kunnskap (OVK) å flytte barn og ansatte i august 2022.

– Vi reagerer på hvor mye som ikke engang er avklart, påpeker Zlata.

I 2019 opplevde bydelen en lignende prosess med Sjokoladefabrikken barnehage, der barn og ansatte ble flyttet til Etterstad høsten 2019. Byggearbeidene startet ikke før tidlig i 2022.

– I mellomtiden har barnehagen blitt redusert fra ni til én avdeling, og de har mye høyere sykefravær enn tidligere, forteller Eirik.


Ønsker ny utredning

Foreldrene i barnehagen mener det bør komme på plass en ny og bedre utredning om erstatningsplasser i nærområdet.

Det vi vil er at dette utsettes med minst ett år, slik at de faktisk kan utrede konsekvensene, forteller Zlata.

Hun påpeker at et politisk vedtak bør komme på plass før 1. april, da svarfristen for å takke ja til tilbud om ny barnehageplass går ut.

OVK svarer at de ikke tror en ny utredning vil gjøre noe annet enn å forsinke arbeidet som skal gjøres.

– Det har allerede blitt gjennomført en utredning hvor vi har forsøkt å finne alternativer nærmere dagens lokasjon, men dessverre er det ikke tomme bygg eller egnede tomter som kan erstatte en så stor barnehage. Vi har vært opptatt av å lytte til tilbakemeldingene fra FAU og oppvekst, miljø- og kulturkomiteen i bydelen, og har derfor gått noen ekstra runder hvor vi har sett på andre alternativer, men har ikke funnet noen bedre lokaler.

– Å gjøre enda en stor utredning vil nok ikke finne alternativer som ikke allerede er vurdert. Derimot vil det forsinke arbeidet med rehabiliteringen og gjøre at det blir enda lenger til barna og de ansatte får komme tilbake til barnehagen», skriver Eidsvoll til Avisa Oslo.

Foreldrene er ikke fornøyd med svaret.

Vi er veldig sure, og det er mange foreldre som er lei seg for å miste en så god barnehage, sier Zlata.