Høyre og lokalbefolkningen jobber primært med å få Bane Nors forslag avvist, men vedtas forslaget vil de vurdere saksøke Oslo kommune.

– Frem mot Bystyrets vedtak er det en politisk prosess, sier Hege Høsøien, leder for Vålerenga vel.

– Vi er kjent med at Kværner vel og Vålerenga vel forbereder en klageprosess og et eventuelt søksmål, vi er også i dialog med andre velforeninger i området for sammen å vurdere et søksmål mot Oslo kommune om de godkjenner Bane Nors planer om å bygge flere togspor i Brynsbakken, sier Tjeran Vinje, lokalpolitiker fra Oslo Høyre, til Avisa Oslo.

Avisa Oslo har flere ganger tidligere skrevet om den betente situasjonen som nå har oppstått i området som grenser mellom Vålerenga og Kværnerdalen. Her ønsker Bane Nor å rive det historiske nabolaget Hylla, for å bygge flere togspor.

Juridisk hjelp

Høyrepolitiker Vinje argumenter for at plan og bygningsetaten ikke har håndtert saken på en etterrettelig måte.

– Vi har allerede søkt juridisk hjelp for å undersøke nærmere om plan og bygningsetaten har opptrådt riktig. Denne saken må løftes opp, så det ikke skjer igjen. Bedene må lukes, så ugresset ikke får vokse, understreker han.

– Byrådet har støttet seg på PBE, og PBE har blindt støttet seg på Bane Nor. Det blir en bukken og havresekken-situasjon. PBE burde etterstrebet å få inn nøytral og faglig kompetent informasjon fra andre enn Bane Nor selv, som faktisk står bak forslaget.

– Her er det mange grove forvaltningsfeil og saksfeil, legger han til.

Vinje understreker at avgjørelsen om et eventuelt søksmål først vil tas neste uke, når de vet hva bystyret beslutter.

Det er ikke bare beboerne i området rundt Brynsbakken som kjemper mot forslaget fra Bane Nor. Politikere i mange ulike partier har delt denne oppfatningen.

Fra byrådspartiene Ap, MDG og SVs side het det at manglene ved saken normalt ville vært tilstrekkelig til å sende tilbake saken. Bane Nor har imidlertid advart mot store konsekvenser for togtilbudet og prosjektets framdrift om ikke prosjektet deres får grønt lys.

«Dessverre er det i denne saken ikke mulig med en utsettelse, ettersom Bane Nor oppgir at det kritisk å få vedtatt denne reguleringen nå dersom endringene i togtilbudet som ligger i Ruteplan 2027 skal kunne realiseres», presiserer imidlertid byrådspartiene i merknadene til saken.

Se opptaket av det ekstraordinære møtet i bystyret her

Venstre støttet også byrådets innstilling, noe som ga flertall i utvalget. Venstre understreket imidlertid at de ville vurdere standpunktet sitt fram mot den endelige avgjørelsen i bystyret den 24. mars.

En rekke merknader og endringsforslag til Bane Nors prosjekt ble diskutert under møtet. Også disse skal tas endelig stilling til når saken skal endelig behandles.

Høyre vil sende tilbake betent Bane Nor-sak: – Håper man tar til vettet her

Ap vurderer ny løsning i Bane Nor-prosjektet nabolaget raser mot: – Vet at de har gjort dårlig forarbeid

Desperat skjebnekamp i nabolaget som kan rives i filler: – Bli med innerst i gata. Se på huset mitt