– Det er en følelse av maktesløshet. Fordi krigen skjer nært, men fortsatt for langt unna til at jeg personlig kan få gjort noe. Men jeg kan gjøre noe for dem rundt meg. Så istedenfor å sitte med den vonde maktesløsheten, så har jeg valgt å være noe for noen.

Skuespiller og filmskaper Maria Bock (43) har meldt seg som frivillig til Røde Kors. I forrige uke var hun på sitt første kurs. For Bock føltes det ut som en nødvendighet å strekke ut en hånd da hun så bildene fra bombede byer og av familier og barn på flukt i Ukraina.

Jeg prøvde å bli frivillig for mange år siden, men så kokte det litt bort. Under pandemien kjente jeg at jeg har for mye ressurser til ikke å dele det. Og med krigen i Ukraina, så ble det altfor smertefullt å være full av ressurser og ikke få brukt dem eller delt dem med noen, forteller 43-åringen.

Trippelt så mange

Skuespilleren er ikke den eneste. Røde Kors i Oslo opplever nå stor pågang fra engasjerte osloborgere som ønsker å verve seg som frivillig.

– Det er omtrent tre ganger så mange i dag, denne uken, som det vanligvis er, forteller leder for krisemobilisering, Pia Jarmyr, i Røde Kors.

Hun sier at henvendelsene generelt øker når det er store behov i samfunnet.

–Det er et uttrykk for et ønske om å bidra medmenneskelig i en situasjon som mange oppfatter som helt umenneskelig. En trang til å være med å gjøre opp for uretten de ser finnes i verden. Mange vil også hjelpe helt konkret. Det så vi også under flyktningkrisen i 2015.

– Jeg har ressurser og syns man skal hjelpe

Skolebarnsmamma Maria Bock tenker det er naturlig at engasjementet er ekstra stort nå som krigen er så nærme.

– Jo nærmere noe kommer, jo mer kan man relatere til det. Det sier også noe om hvor enkle vi mennesker er, og at nyhetens verdi er veldig sterk. Det som er nytt og nært er det vi bryr oss mest om. Sånn er det bare. Det mener jeg ikke nødvendigvis er dårlige menneskelige egenskaper. Det er bare sånn vi er.

Maria Bock forteller at til tross for to skolebarn og frilansjobb, så opplever hun både å ha tid og overskudd.

– Jeg har ressurser og syns man skal hjelpe om man har det. Dessuten gleder jeg meg veldig til å bidra i Røde Kors` arbeid. Jeg er veldig nysgjerrig på andre mennesker. Jeg liker å være sammen med andre og få vite hva de holder på med og tenker på.

– Livet skal fylles med gode ting. Og det å være til nytte for noen er veldig fint. Det føles bra å gjøre godt for noen andre. Jeg tror også at menneskemøtene kan være med å utvide horisonten min, sier hun.

Røde Kors Oslo i beredskap

På grunn av krigen er Røde Kors Oslo satt i beredskap for ukrainske flyktninger. Jarmyr sier de følger situasjonen for de ukrainske flyktningene nøye fra dag til dag.

– Foreløpig er vi til stede på Helsfyr. Vi er i tett dialog med UDI om hva det er best at Røde Kors kan bidra med. Vi ser at det er behov for å aktivisere barn og unge for at de skal få tankene over på noe annet.

På flyktningemottaket på Helsfyr har de frivillige i Røde Kors både spilt ball, lekt og tegnet med barna.

– Vi snakker og legger til rette for at barna får beveget seg litt, for eksempel ved å bruke rockering.

Røde Kors er opptatt av å bruke kun erfarne, trygge og godt opplærte frivillige i møte med flyktninger. Ifølge Jarmyr må de som melder seg som frivillige nå, derfor ha litt is i magen.

– I Røde Kors forvalter vi en viktig merkevare, som gjelder i hele verden. Det er viktig for oss med gode frivillige og at de er gode medmennesker. Alle skal ha opplæring, kurs og vi skal kjenne dem. Vi skal være trygge på at de kan forvalte jobben på en god måte.

Rigger seg for en langvarig krisesituasjon

Jarmyr forteller at Røde Kors Oslo nå rigger seg for at krisesituasjonen som kommer til å vare lenge.

– Det er en akutt situasjon, men vi vet at dette vil påvirke samfunnet over lang tid. Det er ikke ukrainsk ungdom som eksempelvis henger på aktivitetshusene våre nå, det er ordinære tilbud som videreføres, men etter hvert vil jo også ukrainske ungdommer ta del i disse også.

– Så vi har blikk på at det er akutte behov. Men frivilligheten må forvaltes på en måte som skal være forsvarlig over lang tid, sier hun.

– Trenger alltid frivillige

Fremover kommer de også til å ha fokus på å holde de faste aktivitetene løpende.

– Vi skal for eksempel holde samtaletilbudet «Kors på halsen» åpent. Det er mange barn og unge som henvender seg i forbindelse med krigen i Ukraina. Vi har også behov for mange norsktrenere uansett, ikke bare fordi ukrainere skal bli en del av samfunnet vårt.

Hun understreker at selv om det er mange som har meldt seg til nå, så trenger de alltid frivillige.

– Men nå kan det ta litt lengre tid å komme ut i aktivitet. Også er det slik at ikke alle kommer til å møte flyktningene. Men hjelp trenger vi alltid. Og du kan bli både besøksvenn, flyktningeguide, eller norsktrener.