(Oslodebatten)

Konsekvensene av en nedstengning er det mange som har bøtet for. I 2020 fikk antall innmeldte negativ sosial kontroll tilfeller en betydelig økning – med store mørketall som vi ikke ser.

Nå stiger smittetallene igjen. Det har allerede blitt stengt ned litt og mer kan det bli. Derfor uroer tiden fremover meg. Ikke på grunn av den nye mutasjonen, men på grunn av alle de unge jentene som kan bli rammet av tiltakene.

De som står i fare for å bli utsatt for vold i hjemmet. De som kan bli tvunget til å dekke seg til – og de som engster seg for å få sin frihet innskrenket. I en ny nedstengning må vi være mer i hjemmene våre med våre familier.

For de fleste av oss er det helt greit, men for noen er familien den største trusselen.

Det kan være at hun har en kjæreste eller at hun kom hjem for sent. For noen er det presset rundt hvordan man skal kle seg og ikke, og hvor mye man skal dekke seg til. Ofte er det de som må bukke for denne sosiale kontrollen. Min nærmeste familie stiller ikke sånne krav, men jeg har opplevd at slektninger har blandet seg inn.

Ikke bruk tettsittende kjoler, alltid ha et skjerf rundt halsen, ikke ha genseren eller skjorten inn i buksen.

Derfor jeg blir så oppgitt når mange av de fra den eldre generasjonen går til personangrep og sier at jeg dikter opp dette. Jeg ville ikke brukt tiden på å snakke om dette dersom det ikke fortsatt var et svært utbredt problem. Det som er aller mest leit er jo at det har blitt såpass normalisert at de fleste ikke vet at dette er ulovlig, og at de som utfører slik vold og tvang kan bli straffet.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Allerede er ukultur som tvangsekteskap, vold, tvang, ære og skam svært utbredt i mange minoritetsmiljøer i Oslo. Byrådet har et særskilt ansvar for å gjøre noe.

Jeg skulle så inderlig ønske jeg kunne fortelle disse jentene at alt de trenger er å ringe politiet, så får de hjelp. Noe vi da glemmer er at de som undertrykker disse jentene ofte er deres nærmeste familie. Den som slår kan være deres egen far, og den som tvinger dem til å dekke seg til kan være deres egen bror.

Det er derfor ikke så enkelt å bare ta en telefon til politiet for å sikre deg den friheten du har rett på når du vet at den telefonen også kan føre din bror eller far i fengsel.

Det er vår oppgave å se de svakeste i vårt samfunn. Selv om de sjeldent er synlige eller roper om hjelp, må vi vite at de likevel finnes og iverksette tiltak som trengs for å hjelpe dem.

Hvordan hjelpe dem som blir tvunget til å tie

Vi trenger en målrettet og systematisk informasjonsformidling på flere språk for familier, religiøse ledere og andre sentrale personer i minoritetsmiljøene. Målet må være å nå ut med informasjon om hvilke lover og regler som gjelder i Norge.

I tillegg er det på tide å innføre en lavterskel meklingsinstans hvor foreldre og barn kan kommunisere og komme til felles løsninger på kulturkollisjonen de står ovenfor.

Minoritetsrådgivere som finnes på enkelte ungdomsskoler og videregående skoler jobber aktivt med å fange opp unge som utsettes for sosial kontroll. De må sørge for å informere om hvilke rettigheter som fines.

Selv om mange blir tvunget til å tie betyr ikke det at vi som samfunn skal snu ryggen til dem. Vi må gjøre alt i vår makt til å gi dem muligheten til å leve de frie livene de har krav på.

I snart to år med pandemi har mange av disse unge slitt, men ingen som har løftet en finger for dem. Nå er det virkelig på tide med en endring. Dette handler om så mye mer enn politiske skillelinjer. Dette er faktiske menneskers liv og deres fremtid.

I denne saken ønsker jeg at byrådet skal være på lag med de som trenger det mest. La oss sammen hjelpe disse jentene.

Les flere debattinnlegg og følg Avisa Oslos nye debattside OsloDebatten

Les også

Opp med øya og ut på idrettsbanen!

Les også

Mortensrud: Jeg var aldri redd for å gå hjem alene sent på kvelden

Les også

Det som har gått bra skal vi feire, men vi er ikke i mål

Les også

Som barn forsto jeg ikke hvorfor broren min var så illsint. Nå gjør jeg det