(Oslodebatten)

Jeg har aldri blitt stoppet tilfeldig av politiet tilfeldig på gaten. Det kan ha noe med å gjøre at jeg er hvit i huden. Jeg har faktisk til gode å høre om at noen av mine hvite venner har blitt stoppet tilfeldig av politiet på gaten.

Men for mange er det skremmende vanlig å bli stoppet av politiet. Abdi, en ung mann som Dagsavisen intervjuet i fjor, fortalte om ransakelsen som skjedde da han var 15 år. Den første av flere ransakelser han skulle oppleve. Mubarak Omer har siden han var 14 år blitt stoppet over ti ganger av politiet uten grunn. 22 år gamle Moin opplyste for få år siden til TV2 at han hadde blitt stoppet over 30 ganger av politiet de siste årene. Advokat Awom Amidu fra Trondheim fikk i år medhold i Diskrimineringsnemda om at politiet hadde stoppet ham langt oftere enn befolkningen ellers og dette på bakgrunn av hans hudfarge.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Skader tilliten til politiet

Etnisk profilering har skjedd i Norge og det skjer. Det er ordene til daværende statsminister fra Høyre Erna Solberg. Det gjør noe med folk å bli stoppet mye av politiet når de går rundt i byen. Det handler om at politiet har en autoritet, forvalter et maktmonopol og maktbalansen er da naturlig stor til dem som blir stoppet. Man føler seg raskt maktesløs og derfor er politiet som oftest flink til å møte folk på en god og pedagogisk måte. Det skaper tillit. En tillit politiet er avhengig av for å kunne gjøre jobben sin på en god måte.

Når mange, særlig minoritetsungdom i Oslo, opplever at de blir stoppet av politiet på bakgrunn av hudfargen sin så skader det tilliten til politiet. Vi er avhengig av at alle som møter politiet ikke blir møtt med unødig mistenksomhet, men føler seg behandlet på en god måte og dermed er mer velvillig til å bidra til politiets arbeid.

En kvitteringsordning kan styrke tilliten

Det var viktig for SV i forhandlingene med AP/SP-regjeringen å sikre gjennomslag for politikk som styrker minoriteters tillit til politiet. I første omgang vil vi starte med et prøveprosjekt med kvitteringsordning for politiet for å høste erfaringer. Dette er en ordning Likestillings- og diskrimineringsombudet har etterspurt og som SV tidligere har fremmet forslag på stortinget om.

En kvitteringsordning handler om at dersom du blir stoppet skal de få en kvittering som bevis på kontrollen. Pilotprosjektet som skal gjennomføres i Oslo handler om å sikre etterprøvbarhet ved personkontroller. Det er nødvendig for å sørge for at politiet ikke stopper folk unødig mye, at vi får bedre tall på politiets praksis. At de som blir stoppet har noe håndfast å vise til dersom de føler seg urettmessig.

Vi ser frem til resultatene fra dette prosjektet og SV er klar for å danne flertall for at dette skal bli en ordning ikke kun for Oslo, men for hele landet.

Les flere debattinnlegg og følg Avisa Oslos nye debattside OsloDebatten

Les også

Det går an å føle seg helt alene i en by med én million innbyggere

Les også

Oslo er utstillingsvinduet for mislykket ruspolitikk. Det må ta slutt

Les også

For noen er familien den største trusselen

Les også

Islam Net virker mindre opptatte av skeive. Hva mener de om homofili nå?