– Nei, vi angrer ikke på det. Vi kan ikke påtvinge våre borgere inngripende tiltak «for sikkerhets skyld», uten at dette kan forsvares i etterkant. Vi har ikke hatt anledning til å innføre føre var-tiltak. For to uker siden var det ikke forholdsmessig å si til folk at de ikke måtte gå ut og kose seg. Da ville vi stoppet omsetningen til en bransje som har lidd hardt under korona, sier helsebyråd Robert Steen til Avisa Oslo.

– Men det er en forskjell på det å ikke si at noen bør dra på julebord, og det å anbefale folk å dra på julebord?

– Det er hele tiden den balansen. Ting vi som har vært veldig synlige politikere sier har ofte stor kraft i seg. Restauranter, kunst, kultur og idrett er hjørnesteinsbedriftene i Oslo, og disse har vært veldig utsatt i veldig lang tid. Så går man inn i den travleste og mest lukrative delen av året. Hva byrådslederen sier i den perioden gjør en stor forskjell. På det tidspunktet var det som sagt ikke grunnlag til å gjøre noe som medførte en større eller mindre nedstenging av disse delene av næringslivet.

Helsebyråden har nok en gang fått det travelt. Den nye omikron-varianten av koronaviruset, som smitter mer enn noen tidligere variant, og som ser ut til å unngå de vaksinerte, har vendt alt på hodet. Den optimistiske åpningen av samfunnet i september er nærmest glemt, og nok en gang er det restriksjoner på hvor mange man kan ha i private hjem, og forbud mot skjenking av alkohol.

– Var dere forberedt på dette?

– Det er flere måter å se det på. Etter at samfunnet ble åpnet, valgte vi å opprettholde testkapasiteten og vaksineringskapasiteten. Det er vi veldig glad for nå, for vi ser jo at den trengs og vi har oppjustert ytterligere. Den delen var godt forberedt. Men så er det sånn at ingen av de 700.000 innbyggerne i byen vår, meg selv inkludert, hadde sett for oss dette, sier han, og legger til:

– Jeg tror ikke vi skal overdrive det at vi var forberedt, for ingen så at dette skulle komme. Smittekraften i omikron-viruset var det nok ingen som så, og der var vi uforberedt.

Mener alle har et ansvar

De siste ukene har tilliten til helsemyndighetene falt drastisk i befolkningen. Hver uke gjennomfører Helsedirektoratet en spørreundersøkelse, der de blant annet kartlegger denne tilliten. I starten av mars, noen uker etter gjenåpningen, oppga 83 prosent av de spurte i Oslo og Viken at de hadde stor grad av tillit til helsemyndighetenes håndtering av koronaviruset. Den siste tilgjengelige rapporten, som kom forrige uke, svarer kun 67 prosent det samme.

– Hva tenker du om unge mennesker, som har lavere risiko for å bli alvorlig syke, nok en gang setter livene sine på vent på grunn av dette viruset?

– Jeg skulle ønske det ikke var sånn. Oslo er en veldig ung by, og derfor er belastningen for mange av oss ganske stor, men det er også mange eldre som har levd i isolasjon fordi de er livredde for viruset. Jeg hadde en sønn med en muskelsykdom, som ble 25 år. Jeg vet at han ikke ville overlevd dette viruset. I tillegg døde hver tredje sykehjemsbeboer som fikk viruset i første runde, sier Steen, og legger til:

– Det er mange grupper, og jeg er veldig var for å sette disse gruppene opp mot hverandre.

Han forklarer at også unge mennesker – til tross for en lavere risiko for alvorlig sykdom – er tjent med at helsevesenet ikke blir overbelastet.

– Det er klart det er tøft for unge å igjen bli fratatt flere av sine arenaer og sitt naturlige bevegelsesmønster. Det er ikke vanskelig å få sympati og forståelse for. Samtidig så er det slik at en pandemi som er så smittsom som denne omikron-varianten, så har vi alle et ansvar i og med at vi er smittebærere. Om det er selve korona-sykdommen, eller det faktum at noen av de som blir smittet havner som en belastning på et allerede belastet helsevesen, er like viktig. Om helsevesenet er så belastet at det ikke kan ta deg imot om du krasjer med bilen din, så kommer det tilbake til deg på et vis.

– Det er den totalforståelsen for hva et samfunn blir utsatt for under en pandemi som er viktig.

Raymond i isolasjon

Forrige uke ble det også kjent at Raymond Johansen er smittet av koronaviruset. Samme dag ble det klart at det var omikron-varianten som hadde funnet veien til byrådslederen.

Steen fastholder likevel at det fortsatt er Johansen som styrer byen.

– Han er i isolasjon, ikke slått ut. Han leder møter gjennom teams, sier Steen, før han spøkefullt legger til:

– Jeg vil si det er modig av Raymond å gå frem som den første politiske lederen i verden som smittes av omikron-varianten. Det er imponerende at han er villig til å teste ut hvordan det er.

Til forskjell fra flere tidligere nedstenginger av Oslo, er det denne gangen nasjonale tiltak som dikterer hva som skjer i hovedstaden. Derfor handler det i denne omgang for byrådet å følge de nasjonale tiltakene, heller enn å vurdere egne tiltak.

Trolig over 150.000 testet forrige uke

– Dette en helt ny situasjon. Tidligere har vi kunnet monitorere viruset fra utsiden, og forberede oss på hvordan vi skal håndtere det. Det gjaldt det første viruset, som først kom til Italia her i Europa, og både alfa- og delta-variantene. Denne gangen tok det knapt en uke fra vi hørte om den mulige nye varianten som ble oppdaget i Sør-Afrika, til det plutselig dukket opp på Aker Brygge, sier Steen.

Han anslår at det ble gjennomført mellom 150 og 200.000 koronatester i Oslo forrige uke, noe som i så fall er ny rekord. Av disse ble om lag 130.000 gjennomført av Oslo kommune, på teststasjoner og på grunnskolen, mens helsebyråden anslår at det ble tatt mellom 20 og 70.000 hjemmetester.

– Det er et gedigent tall. Før dette var rekorden på 53.000 i en enkeltuke. Det er noe av det vi bruker mye ressurser på om dagen.

I tillegg har vaksinetempoet blitt satt opp noe voldsomt, etter at regjeringen satte seg som mål å gi tilbud om tredje dose til alle over 18 år i løpet av starten på neste år.

– Det er mange sektorer i kommunen som har bortfall av ansatte på over 20 prosent. Vi må gjøre mer med færre ressurser, og det er en kjempeutfordring. I min byrådsavdeling har vi veldig fokus på hvordan vi skal fortsette å levere grunnleggende helsetjenester i Oslo med et så stort fravær.

Han understreker samtidig at Oslo har opprettholdt et fungerende helsevesen, samt vaksinekapasiteten.

– Dette er årsaken til at vi var først i Norge med å tilby dose tre til alle over 65.

Roberts oppfordring

– Vi går jo inn i det som for mange blir en tung juletid. Har du en oppfordring til Oslos befolkning?

Dette er en situasjon ingen ønsket seg. Dette er noe vi så til de grader kunne klart oss uten. Vi går inn i en juletid, der det kan bli veldig tungt for mange.

– Har du litt ekstra ressurser eller overskudd: tenk deg om og spør deg selv om du kjenner noen som kunne trengt litt ekstra omtanke denne julen. Jeg frykter det er mange som fort kan bli veldig isolert denne jula, og veldig ensomme. Oslofolk sto sammen i forrige runde av denne pandemien. Vi klarte oss gjennom sammen og vi kommer til å klare det igjen.