Arbeiderpartiets gruppeleder Andreas Halse har helt rett i at få partier er like opptatt som Høyre av å holde kommunens skatter og avgifter («inntekter») nede. Samtidig tar han feil når han hevder at få lover så mange nye utgifter som oss. Her er det nemlig vanskelig å slå Arbeiderpartet og partiene som Ap støtter seg på.

Halse synes det er gøy å lese budsjetter, særlig Høyre sitt, men han strever åpenbart med å forstå dem. Det er jo dumt, og kan forklare hvorfor en rekke investeringsprosjekter har gått på milliardsmeller på partiets vakt.

Les også

De andre partiene skjønte at de hadde tabba seg ut. Men ikke Høyre

Det er mye å kutte

Halse er mer opptatt av hvilke utgifter Høyre ønsker å redusere enn hvilke vi vil øke, og da går det i surr for ham. Han hevder at Høyre i vårt alternative budsjett for 2023 har foreslått å kutte en teknisk budsjettøkning fra byrådet som ikke lar seg kutte. Det Halse påstår er rett og slett ikke riktig. Høyres 2023 budsjett har økt med samme «tekniske beløp» som Halse er så opptatt av siden 2015.

Det er riktig at Høyre i vårt alternative budsjett for 2023 kuttet 100 millioner kr i byrådets kostnader. Det var ikke veldig vanskelig, fordi det er mye å kutte i uten at det går ut over innbyggernes tjenestetilbud. I løpet av de siste åtte årene har for eksempel byrådet økt kostnadene for byrådsavdelingene fra 324 til millioner til hele 614 millioner i 2023. Det er penger som blant annet går til å lønne stadig flere politiske rådgivere, byrådssekretærer, kommunikasjonsrådgivere og den politiske ledelsen i Oslo.

Tatt høyde for kommunal deflator, tilsvarer dette en økning i sentrale avdelinger på hele 395 millioner i dagens kroner.

Nye stillinger i Utdanningsetaten bør overføres til skole

Høyre foreslår ikke å kutte i umulige «tekniske» budsjettøkninger. Vi foreslår å omdisponere en brøkdel av de mange nye stillingene som byrådet har opprettet sentralt de siste årene, og eventuelt supplere med en forsiktig reduksjon av administrative årsverk som frigjøres gjennom naturlig avgang. Turn-over er høy i kommunen.

Hva vi mener med «omdisponering» har vi vært tydelige på når det gjelder utdanningssektoren, der vi mener at flere av de nye stillingene i Utdanningsetaten bør overføres til skolene. Til enhver tid finnes det dessuten en rekke ledige stillinger i kommunen som trenger å fylles, så dyktige ansatte har liten grunn til å bekymre seg for Høyres budsjett.

Les også

Bare nasjonale prøver hadde verdi. Resten av skolelivet fantes ikke

Dyster lesing for Oslo

I pleie og omsorgstjenestene i Oslo er situasjonen alvorlig. Media har avdekket en rekke tilfeller av grov omsorgssvikt i hjemmetjenestene, ved helsehusene og ved sykehjemmene. Kommunal rapport presenterte nylig sitt årlige Kommunebarometer, og det var dyster lesing for Oslo. Av landets 356 kommuner ligger Oslos eldreomsorg etter åtte år med rødgrønt byråd på en dyster 305. plass - ned fra nr. 164 på fire år.

I vårt reviderte budsjett for 2023 foreslo vi en kraftig økning av sektoren, og ingen kutt. Jeg regner med at Arbeiderpartiet har fått med seg dette, selv om Halse her skriver og later som noe annet.

Avslutningsvis er det fristende å oppfordre Arbeiderpartiet til å konsentrere seg mer om sine egne budsjetter enn om Høyres. År etter år viser det seg at nemlig at byrådet ikke har klart å gjennom føre sine egne planer og budsjetter – byrådets viktigste styringsdokument. Planlagte tiltak har sklidd og blitt utsatt, samtidig som store investeringsprosjekter går på smell etter smell.

Problemet med Arbeiderpartiet og sosialistene er at de før eller senere går tom for andre folks penger. Derfor handler deres politikk alltid om hva mer de kan kreve inn i skatter og avgifter fra innbyggerne, enn hvordan kommunen kan få mer igjen for skattepengene.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Å selge eiendom er «god butikk», men ikke for kommunen

Les også

Nå handler alt om én ting: Å få velgerne ut av sofaen

Les også

Eiendomsskatte-sjokk? Det er ingen tvil om hva Rødt ønsker

Les også

Kunne like gjerne kalt dem «Joker Nord-boliger»