Byrådslederen tok ordet først under folkemøtet på Mortensrud torsdag kveld.

I tillegg til byrådslederen var bydelsdirektør i Søndre Nordstrand Monica Nordmoen, leder for Utdanningsetaten Marte Gerhardsen og leder for politiets enhet øst i Oslo John Roger Lund også til stede for å snakke med beboerne.

– Kjære alle sammen, jeg vil at dere skal komme nærmere for jeg har er noe viktig jeg skal si, sa Raymond Johansen (Ap) til tilhørerne på Mortensrud torg.

– Det er fint å være her og se hverandre i øynene. Det var det jeg gjerne ville. Og snakke om hvordan det går her på Mortensrud. Hva vi må ta tak i, og hvordan vi i fellesskap skal klare å snu en negativ utvikling.

Drapet på Hamse Hashi Adan, en ung gutt som ble fratatt livet i så ung alder skaper utrygghet, sinne og frustrasjon, fortsetter Johansen.

– Men dere står ikke alene i den vanskelige tida. Vi står sammen med dere fra byrådet, politiet og Oslo kommune. Vi skal ikke la frykten ta overhånd, vi skal ikke være passive. Vi skal ta tak. Vi skal ta vare på hverandre, og vi skal gjøre det sammen.

Jobbsenter om to uker

Johansen forteller at han har brukt mye tid på å snakke med lokalmiljøet den siste tida.

– Og tilbakemeldingene er tydelig og omforente, og det er ikke overraskende, for jeg hører det samme fra andre steder. Ingenting er viktigere enn å få folk i jobb. I dag kan jeg offentliggjøre at det kommer målretta jobbsatsing. Vi skal få flere unge voksne i jobb.

Det skal innen uke 44 opprettes et jobbsenter, i første omgang i form av brakker, der unge voksne i alderen mellom 18–25 år kan få hjelp til å få seg en jobb i Oslo kommune og hos private arbeidsgivere. Han lover at de vil sette av de midlene som trengs for å sikre tilbudet.

– De skal sette seg ned, snakke med dem om hvilke motivasjoner de har og hvilke jobber de faktisk kan tilby, og lønn er veldig viktig.

De ansatte skal drive oppsøkende virksomhet for å rekruttere unge voksne, sier byrådslederen.

– Med oppsøkende arbeid, betyr det at de skal finne de relevante arbeidsledige, dersom de ikke har noe interesse av å oppsøke jobbesenteret selv?

– Og det er det ikke sikkert at de har. Men vi har erfaring fra Stovner, der vi har god oversikt over hvem som er hvem. Og hvem som er i kategorien de absolutt trenger å få tak og motivere.

– Vil de banke på døra til de det gjelder?

– Det også. Men de er stort sett ikke hjemme, så det vil være mye utekontakter. Det de melder fra Stovner er at den kartleggingen har vært forholdsvis enkel, så jeg er veldig optimistisk.

– Er du bekymra for Mortensrud slik som situasjonen er nå?

– Vi har store utfordringer. Oslo er en klassedelt by. Det er områder i Oslo hvor det er veldig mange utafor arbeidslivet. Mange sliter med å få endene til og møtes, har ugreie familieforhold, så det er et sammensatt bilde rett og slett. Mange som møter opp på folkemøter er ofte ressurssterke og verbale, men det er mange vi ikke når, og det er det vi prøver nå med å etablere dette jobbsenteret, avslutter byrådslederen.

Snarlig oppklaring

To uker etter at 20 år gamle Hamse Hashi Adan ble skutt og drept på Mortensrud, er fremdeles ingen pågrepet i saken. Men det er store ressurser i Oslo politidistrikt som har god framdrift i saken, sier leder for politiets enhet øst i Oslo, John Roger Lund.

– Det jobber et godt fagmiljø på Politihuset som har fortalt meg at de har meget god fremdrift i saken og håper på en snarlig oppklaring for å stoppe alle spekulasjoner.

Han sier de gjør alt de kan for å gi pårørende og lokalsamfunnet trygghet ved at de får vite hvorfor dette har skjedd.

– Og hvorfor dette skjer akkurat her.

Du sa tidligere at du ikke kan si noe om motivet foreløpig, men hva kan du si så langt?

– Veldig ofte i forbindelse med drapsforsøk og drap, så har dette ofte bakgrunn i en konflikt. Det er derfor vi ønsker en rask etterforskning for å kunne se hva som er motivet for denne grusomme hendelsen.

Tillit

Lund sier at de nå skal jobbe aktivt med skape tillit mellom unge og politiet på Mortensrud.

– Det vi har fått beskjed om er at våre patruljemannskaper sitter for mye inni bilen, bak sota ruter med solbriller. Det vi har veldig fokus på nå er å være ute av bilen, snakke med folk og bygge tillit.

Men tillit kommer ikke av seg selv, understreker politilederen.

– Det må du gjøre med politifolk som kjenner området, slik at det ikke kommer inn nye politifolk hver eneste gang det skjer noe her. Derfor har vi ti faste forebyggere som jobber bare i dette området.

– Du snakket også om at barn ned i 11–12 årsalderen blir rekruttert inn i de kriminelle miljøene. Hvordan skal dere hindre dette?

– Jeg tror at det aller viktigste er å skille kriminelle aktører fra ungdommen. Vi kan ikke ha det slik at kriminelle aktører er i samme skolegård som barn leker i på kveldstid. Hvis vi da er inne for å pågripe noen, så ser barna også dette. Og disse barna ser jo opp til dem, der ikke slemme mot barn, de er bare kyniske i sin måte å rekruttere ungdom til ulike kriminelle ungdommer.

– Men hvordan skal man unngå det?

– Jeg tror at det å skaffe jobb til ungdom mellom 18–25 år er veldig viktig. Normalt skal ungdom i denne alderen gå på skole, være i forsvaret eller jobbe, så jeg tror det mest elementære er å skaffe noe som kan konkurrere med kriminaliteten. Og det tror jeg jobb kan være i noen tilfeller.

Les også

Ungdomskontakten Usman bruker nesten all fritid på gutta fra Mortensrud