– Nordmenn ringer til oss døgnet rundt. De viser empati og vil hjelpe, sier Natalia Ravn-Christensen til Avisa Oslo.

Da Avisa Oslo snakket med talspersonen for Den ukrainske forening i Norge hadde over 1.500 personer tatt kontakt og tilbudt seg å hjelpe. Rundt halvparten sier de vil gi husly. Den andre halvdelen vil alt fra å tilby praktisk hjelp som for eksempel at barna deres kan leke med barna til ukrainske flyktninger.

Den voldsomme pågangen gjør at Den ukrainske forening i Norge ønsker at det opprettes en egen møteplass sentralt i Oslo.

Foreningen ser for seg at ukrainere på flukt fra krigen både kan bli kjent med nordmenn og norsk-ukrainere her, og at møteplassen kan fungere som samlingssted for hjelp og veiledning for ukrainerne. Dette blir, slik Ravn-Christensen ser det, særlig viktig i den vanskelige mellomperioden før ukrainerne er ute i jobb eller har fått skoleplass i Norge.

– Så kunne man eventuelt gitt beskjed til de som vil hjelpe at de kan bruke dette møtestedet, sier Ravn-Christensen.

Vil hjelpe andre flyktninger

Hun erfarer også at mange av de flyktningene som kommer, ønsker å hjelpe andre på flukt.

– De vil gjerne gjøre noe for andre. Det gjør situasjonen psykisk lettere for dem å takle, forklarer norsk-ukraineren.

Dette håper representanten for Den ukrainske forening i Norge vil bli muliggjort dersom enten Oslo kommune eller private aktører oppretter møtestedet hun etterspør. På spørsmål om hva som slags fasiliteter som trengs, tror ikke Natalia Ravn-Christensen at det trenger å være stort.

– Og det trenger ikke å være veldig fint. Vi er takknemlig for alt. Men det må være lett å finne, slik at det er lett tilgjengelig for folk som kommer utenbys og folk som kjenner dem som er på flukt, sier Natalia Ravn-Christensen.

Høyre vil ha møteplass

Avisa Oslo møter talspersonen for Den ukrainske forening i Norge sammen med Oslo Høyre-politikerne Anne Haabeth Rygg og Hassan Nawaz. De stiller seg fullt og helt bak ønsket fra Ravn-Christensen.

– Alle dem som vil hjelpe og alle dem som ønsker hjelp må få et sted å treffes. Et sted alle vet at «der kan jeg gå for å få hjelp» eller «der kan jeg gå hvis jeg vil at barna mine skal leke med andre barn». Det tror jeg ville betydd veldig mye. Jeg håper virkelig vi kan få til det, for vi har veldig mange eiendommer i Oslo som står tomme, sier bystyregruppeleder Rygg til Avisa Oslo.

– Kommer Oslo Høyre til å ta noe initiativ her?

– Ja, definitivt. Vi foreslår det på en måte gjennom denne saken, også håper vi på bred enighet i bystyret om dette, sier Rygg.

– Skulle bare mangle

Også Høyre-politikeren understreker at tilgjengelighet er viktig. Hennes partifelle Nawaz, som er fraksjonsleder for Høyre i helse- og sosialkomiteen, tror også at ønsket kan økes fra privat hold.

– Det er det åpent for. Et slikt møtested kan også skaffes av ideelle og private aktører som har eiendom de kan tilby gratis, eller leie til Oslo kommune. I denne situasjonen trengs alle Oslos krefter, sier Høyre-politikeren Nawaz.

Han har også stor tro på å sentrere den kompetansen norskukrainere har.

Foreningen har alt fra ukrainsk lørdagsskole, frivillige som kan tolke til flere psykologer hvor en har erfaring med å følge opp berørte av jordskredet i Gjerdrum. Der er også en ukrainsk prest i Oslo.

– Og når de frivillig vil bistå, skulle det bare mangle at Oslo stiller opp med lokaler som kan gjøre det lettere for dem, sier Hassan Nawaz til Avisa Oslo.

Aktuelt for byrådet

Da Avisa Oslo spør byråd for arbeid, inkludering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen om det kan bli aktuelt med et slikt møtested Den ukrainske forening i Norge ber om, svarer hun følgende:

– Kommunen ønsker å legge til rette for innsatsen sivilsamfunnet gjør og stille opp for flyktningene som kommer til byen vår. Oslo kommune har dialog med organisasjonene for å dele informasjon og vurderinger av situasjonen. Vi skal ha et møte med dem på mandag for å høre deres ønsker og behov og ønsker et tett samarbeid.

Hun bekrefter samtidig at det er aktuelt å stille kommunal eiendom til disposisjon.

– Vi er i gang med å se etter egnede lokaler for slike møtesteder, svarer byråd Hansen.