Gå til sidens hovedinnhold

– Folk på Tøyen er ført bak lyset, mener Rødt. Ordføreren stiller seg «helt uforstående» til anklagen

Tøyenløftet har først og fremst vært et fasadeløft, mener Oslo Rødt. De langer ut mot SV, som forsvares av ordfører Marianne Borgen. Hun mener mye bra har skjedd i området.

– Vi opplever at folk på Tøyen er ført bak lyset. Det har kommet noe bra ut av avtalen, blant annet aktivitetshuset K1, men bortsett fra det har det vært et fasadeløft, sier Oslo Rødts leder Siavash Mobasheri.

Avtalen han omtaler er bedre kjent som Tøyenløftet.

Den kom i stand i 2014 etter enighet mellom de borgerlige partiene Høyre, Venstre og KrF, samt byrådspartiet SV, som stilte krav om en satsing på Tøyen for at Munchmuseet skulle flyttes til Bjørvika.

«Oslo kommune forplikter seg til og tar initiativ til et områdeprogram over 5 år for å bedre levekårene på Tøyen», het det i selve avtalen.

Mener løfter er brutt

Men da Avisa Oslo møter Mobasheri sammen med Gamle Oslo Rødts leder Katherine Joakimsen og medlem av byutviklingskomiteen i Gamle Oslo Luis Espinoza på Tøyen torg er de langt ifra fornøyde.

Benkene på torget er fine. Det samme gjelder veggmaleriene i Jens Bjelkes gate.

Men Hagegata 30 – ment som prøveprosjekt for en tredje boligsektor – står fortsatt tom, og nylig førte utkastelsen av familien Jama fra en kommunal bolig ikke langt unna kraftige reaksjoner og åtte akutte tiltak fra byrådets side. Samtidig peker Nedre Tøyen seg ut med mange barn som vokser opp i lavinntektsfamilier og trange boliger.

– Mange løfter har blitt brutt. Jeg synes SV har sluppet veldig billig unna. Hvis en ser på de siste årene, har det skjedd veldig lite på Tøyen når det gjelder å løse de sosiale problemene her, sier Siavash Mobasheri.

– Hvilke konkrete løfter mener dere har blitt brutt?

– Hvis man ser på Tøyen-avtalen som helhet, ble det lovet gull og grønne skoger for å flytte museet. Det skulle bli en sammenhengende park i Finnmarksgata, men det ble for dyrt. Vitensenteret skulle kommet til Tøyen, men det ble det ikke noe av. Også var det dette med Hagegata 30. Nå har bygget stått tomt i seks år, svarer Luis Espinoza.

Kritiserer vage mål

Oslo Rødt er kritiske til det de mener er vage mål i Tøyenløftet.

De savner konkrete og tunge løsninger på et tidspunkt der bydel Gamle Oslo har en trang økonomi og en voksende befolkning, som stiller større krav til bydelens tjenester.

Da Avisa Oslo spør Rødt-politikerne om hva de vil ha på plass på Tøyen, svarer Katherine Joakimsen kontant:

– En ny fritidsklubb for ungdom. Det finnes nesten ingen permanente tilbud i bydelen her, selv om vi er snart 60.000 innbyggere. Og det trengs virkelig. Det er så trangbodd her. Og det er så mange fattige. Mange kan ikke bare ta med seg vennegjengen sin hjem for å spise pizza. Folk er avhengige av å gå på Biblo for å få gratis mat.


Gamle Oslo Rødts leder har bodd i bydelen lenge. Hun beskriver en bydel som har fått et kosmetisk løft og stigende boligpriser, som igjen bidrar til at folk med lite penger presses ut.

– De har lovet at ting skal bli bra, men det blir det ikke, sier Joakimsen.

Uenig med Rødt

Ordfører Marianne Borgen deler på ingen måte Rødts mørke syn på Tøyen-løftet.

Da hun møter Avisa Oslo ved aktivitetshuset K1 skinner sola, mens unger er i full fart i Sørli lekepark.

- Hver gang jeg er her på K1 og vet hva som er i etasjene her, blir jeg veldig glad. For det som skjer i etasjene er, som for eksempel ungdoms- og barnetilbudet i kjelleren, har blitt et løft for bydelen. Og det er gøy å tenke på. For det kunne gått helt galt, sier Borgen til Avisa Oslo utenfor bygget, som i en periode var planlagt som hospits.


Ordføreren mener også at de reint fasademessige forbedringene har hatt noe å si for Tøyen-folk. Hun beskriver en politisk forsømt bydel i over flere tiår - med kjempestore utfordringer.

Hun beskriver også en bydel som for mange ble opplevd som utrygg og der foreldre forsøkte aktivt å få barna sine vekk fra skolen i nærmiljøet og over til andre tilbud. Derfor valgte SV inngå en avtale med høyresida for å se hva de kunne få til på Tøyen.

Ramser opp forbedringer

I motsetning til Rødt er Borgen stolt over hva byrådet og lokale ildsjeler har fått til på Tøyen. Og da Avisa Oslo spør Borgen om hva hun er stolt av, ramser ordføreren opp i fleng:

  • Økt antall elever på Tøyen skole.
  • At skolegården skal utvides.
  • Gratis aktivitetsskole fra 1. til 4. klasse.

  • En økning fra 28 prosent av elevene som går på AKS til 100 prosent.

  • Sørli lekepark.

  • Støtte til Tøyen Sportsklubb.

  • 700 nye kulturskoleplasser - derav flere på Tøyen.

  • Oppussing av Tøyen torg.

  • Det nye ungdomsbiblioteket Biblo.

Mye av det hun nevner er tilbud til barn og unge, og Borgen er helt uenig i Rødts beskrivelse av løftet i liten grad har hjulpet den delen av Tøyens befolkning som har sosiale utfordringer.

- Det er feil. En bedre skole og et bedre tilbud for barn og unge gavner først og fremst barna, foreldrene deres og hele nærmiljøet. Skaper du trygghet og læring på skolen, skaper du en bedre framtid, sier Marianne Borgen.

- Jeg stiller meg helt uforstående til at de kaller dette for løftebrudd, understreker Borgen.

Forsvarer seg mot anklager

Når det gjelder Rødts anklager om løftebrudd angående sammenhengende park i Finnmarksgata, forsvarer Borgen seg på følgende måte:

- Jeg håper Rødt er villige til å lytte til befolkningen. For vi prøvde å stenge Finnmarksgata i en periode. Det førte til så mye ekstra trafikk rundt både Tøyen skole og Vahl skole at beboerne sa: "Dette kan dere ikke gjøre på denne måten. Det blir farligere for unger her".

- Vi ble rett og slett bedt om å tenke annerledes, konkluderer Borgen.

- Hva med at Vitensenteret hit?

- Vi inviterte dem fordi de ville flytte fra Frysja, men de ville ikke til Tøyen. Og siden det allerede finnes et Vitensenter i Oslo, ville vi ikke lage et nytt et på Tøyen. Men Oslo kommune har gått inn med penger til Klimahuset, som ligger ved Botanisk Hage, også fikk vi også til et tettere samarbeid med skolene her og Naturhistorisk museum, svarer ordfører Marianne Borgen.

Oslos ordfører er også glad for at Tøyenbadet - et kraftig forsinket prosjekt som egentlig skulle stått klar i 2017 - er ferdig prosjektert og skal stå klart 2023.

Mener byrådet må få fart på seg

Da Avisa Oslo snakket med Rødt, krevde de at byrådet får fart på planene sine om en tredje boligsektor, og at kommunen går inn tungt for å gi fattige familier et godt boligtilbud på Tøyen. Kravet kommer fra et parti, som byrådet er avhengige av for å få på plass budsjetter. Så sent som i desember gikk Rødt sammen med Ap, MDG og SV om budsjettet for inneværende år.

Der var det bare satt av 12 millioner til en tredje boligsektor.

– Hvilket ansvar har dere når de er avhengige av dere?

– Selvfølgelig har vi et stort ansvar for å få gjennom mest mulig bra politikk for Oslo-folk. Men vi ser at de går til Venstre og FNB hvis vi ikke inngår enighet med byrådet. Da blir forskjellene enda større i Oslo, svarer Mobasheri.

- Derfor er det bra at Rødt fikk gjennomslag for 123 millioner til bydelene, der 23 millioner går til tiltak for barn og unge. Det er bydelene som står for det meste av det felles velferdssikkerhetsnettet vårt vi trenger for å kunne fungere som et samfunn. Nå kan det settes inn vikarer i barnehagen ved sykdom, eldre får sykehjemsplasser, ungdomsklubber slipper å kutte i åpningstida og bydeler kan lyse ut sommerjobber også neste sommer, argumenterer Oslo Rødt-lederen.

- Skjønner den utålmodigheten

Ordfører Marianne Borgen er helt enig i at de stigende boligprisene i Oslo er et problem.

- Det er klart at når du får en oppgradering her, så blir det mer attraktivt også, sier Borgen om Tøyen.

Hun påpeker samtidig at problemet med stigende priser ikke kun gjelder Tøyen, men hele Oslo, og viser til at byrådspartiene etter utkastelsen av Jama-familien gikk inn for en rekke tiltak for å hjelpe folk som trenger hjelp til å skaffe bolig.

Én del av Rødts kritikk er Borgen imidlertid helt enig i. At det har tatt alt for lang tid å fylle Hagegata 30.

-Jeg skjønner den utålmodigheten, sier ordføreren, og fortsetter:

- Men nå har vi sagt at Hagegata 30 skal være en del av en tredje boligsektor.

Da Avisa Oslo viser til summen på 12 millioner kroner satt av til den nye boligsektoren, og spør hvorfor den ikke er høyere, svarer ordfører Borgen følgende:

- Man kunne ønske seg at satsningen på både kommunale boliger og tiltak som gjøre det enklere for folk å etablere seg var enda større. Jeg tror at vi kommer til å få en stor diskusjon om framover - både om boligpolitikk og krisepakker til kommunene, som kan gi penger til startlån til familier som trenger det.

Kommentarer til denne saken