«Her bodde det 402 personer i 105 ettromsleiligheter.» Slik beskriver plakaten utenfor Heimdalsgata 26 på Grønland boforholdene for vanlige arbeidsfolk på slutten av 1800-tallet.

Høyre vil skrote leilighetsnormen og bygge flere ettromsleiligheter på steder som Grønland for å løse boligkrisa. Høyres løsning vil i praksis sende førstegangskjøpere tilbake til 1800-tallet.

Å åpne for å bygge boliger på 15-20 kvadratmeter vil gå hardt utover livskvaliteten til vanlige Oslo-borgere. I tillegg til å bo trangt vil dette skape ustabile bomiljøer, med stor utskifting av beboere og mindre plass til barnefamilier. Ustabilitet er det siste vi trenger i sentrumsbydeler som Grønland.

Forskjellsbehandler Oslo-folk

Forslaget til Høyre er svært usosialt og viser forskjellsbehandling partiet gjør mellom folk i Oslo. Til tross for Høyres kraftige kritikk om at det ikke bygges nok, inngikk partiet avtale med byrådspartiene for at det ikke skal fortettes rundt villaområder på vestkanten. De begrunnet dette med blant annet at man bør ta vare på gode bomiljøer i disse områdene.

Det er pussig at Høyre mener at å beholde store hus og private villahager er viktige for å ta vare på gode bomiljøer, samtidig som at de krever at folk med vanlig inntekt skal bo i små hybler på 15-20 kvadratmeter.

Har ikke sykepleiere, lærere, butikkansatte og andre med helt vanlig inntekt også krav på gode bomiljøer?

Anne Lindboe mener at de som allerede er inne på boligmarkedet trekker stigen etter seg. Hun mener sikkert også at folk med fast jobb trekker stigen opp etter seg når det ikke åpnes for mer midlertidighet i arbeidsmarkedet? På samme måte som Høyre ønsker å løse arbeidsløsheten ved å skape usikre og midlertidige jobber, ønsker Høyre å løse boligkrisa ved å skape usikre og dårlige boforhold for de som ikke har råd til noe annet.

Ikke-kommersielle boliger for folk med vanlig inntekt

I tillegg til å krympe størrelsen på leiligheter er Høyre tilhengere av å bygge tettere og høyere på østkanten. Nylig stemte Høyre for mer fortetting og mindre grøntområder på Økern, i strid med ønskene fra naboene. I tillegg til å bo trangt fører Høyres politikk til at folk med vanlig inntekt får mindre grønt, lys og plass i byen.

Det finnes trygge alternativer til Høyres gammeldagse og usosiale boligpolitikk. Det er alternativer som faktisk fungerer, og gjør noe med rotårsaken av problemet, nemlig et uregulert boligmarked med skyhøye bolig- og leiepriser.

I Danmark for eksempel er det svært utbredt med ikke-kommersielle boliger hvor folk med vanlig inntekt har råd til å bo. Disse boligene gjør også noe med prisene, og demper gjeldsspiralen mange boligkjøpere ser seg nødt til å bli med for å få et tak over hodet. Da ivaretar man i tillegg gode bokvaliteter og får en bedre sammenblanding av beboere.

Det er 2023 og vi har kommet lengre enn da folk jobbet 16-timers vakter på fabrikkene rundt Akerselva. Tilsvarende fortjener førstegangskjøpere og andre som sliter med å skaffe seg bolig andre løsninger enn en boligpolitikk som er hentet direkte fra slutten av 1800-tallet.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Groruddalen trenger ikke først og fremst flere store boligmaskiner

Les også

Det er grunn til å frykte at leilighetsnormen fører til økt boligmangel

Les også

Leiligheten falt sakte men sikkert fra hverandre. Vi fikk skylden

Les også

Hvor er boligpolitikken Johansen lovet?