(Oslodebatten)

Trafikkproblemene i bydel Østensjø er store. I rushtrafikken er køene lange både i Østensjøveien og Enebakkveien. En av årsakene er at bussforbindelsene mellom bydelen og sentrum er for dårlig.

Linje 70 bruker over en time på å kjøre til og fra sentrum, og følger i dag en svært kronglete rute som skal innom 15 stoppesteder, og gjennom et tosifret antall flaskehalser, før den når destinasjonen på Nationaltheateret.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Med bil bruker man halve tiden

I tillegg til å bruke lang tid i utgangspunktet, er den oftest svært forsinket i rushtiden. Den dårlige forbindelsen er årsaken til at bydelsutvalget i Østensjø to ganger har vedtatt at det ønsker en ekspressbuss. Det er enstemmig vedtatt, men så langt har vi ikke fått gehør. Det er litt vanskelig å forstå hvorfor.

For skal bussen skal kunne konkurrere med bilen kan den ikke ha dobbelt så lang reisetid. Svaret er å sette opp en raskere forbindelse, som ikke stopper på alle stoppesteder, og som kjører Svartdalstunnelen og kollektivfeltet i Kong Håkon 5s gate, til byen.

Vi mener forslaget om ekspressbuss er både logisk og rimelig. Likevel har vi møtt uventet sterk motstand fra Ruter. Selskapet mener det er mest ressurseffektivt å beholde linje 70 som en lokal bussrute for folk som bor i Kværnerdalen og Gamlebyen. Konsekvensen det har for oss som bor lenger opp langs ruta, virker de mindre opptatt av.

Setter kundegrupper opp mot hverandre

Vi mener det er feil av Ruter å sette kundegrupper opp mot hverandre. Kværnerdalen er allerede betjent av fire andre busslinjer og ligger i gang- og sykkelavstand til sentrum. Det er urimelig at bydel Østensjø ikke skal få ekspressbuss, fordi Kværnerdalen trenger en femte busslinje til byen.

Da Avisa Oslo tok opp saken nå i januar svarte Ruter at linje 70 ikke bare måtte betjene Kværnerdalen og Konows gate, men også Gamlebyen! Vi savner evnen til å tenke løsningsorientert. For hvorfor er det avgjørende at det er nettopp linje 70 som betjener Oslo gate og Schweigaardsgate? Helt fram til høsten 2019 var det linje 34 som kjørte Schweigaardsgate. Det viser at det ikke er avgjørende at det er nettopp linje 70 skal betjene Gamlebyen hele døgnet.

LES OGSÅ: Svært skuffet over Ruter og byrådet: – Virker som det er gått prestisje i saken

En annen mulighet er å la linje 32 fra Kværnerbyen kjøre om Schweigaardsgate. Det er mer rasjonelt, all den tid linje 70 betjener ytre bydel, mens linje 32 kjører til Kværerbyen, «vegg i vegg» med Gamlebyen.

Slik vi ser det, har det gått prestisje i saken fra Ruters side. Framfor å sette pris å lokalt engasjement, virker de nesten irriterte. De tenker ikke lenger konstruktivt. Derfor mener vi det nå er rimelig at byrådet griper inn: Dersom bystyret vedtar en ettårig prøveordning med ekspressbuss, blir Ruter tvunget til å finne gode løsninger. Skal vi løse trafikkutfordringer i bydelen vår, må kollektivtilbudet styrkes.

Vi er kjent med at Ruter har hatt utfordringer med fallende billettinntekter som følge av tiltakene covid-19 situasjonen har medført. Men dette må ikke skygge for at målet om normalisering også gjelder kollektivtrafikken. Et bidrag til å nå målet vil være et best mulig tilbud til de reisende slik at valg av kollektivtransport blir foretrukket fremfor løsninger med privatbil.

Les flere Oslo-historier og debattinnlegg på Avisa Oslos nye debattside Oslodebatten

Les også

Den triste sannheten er at jeg unngår å reise kollektivt

Les også

Ny trikk er mindre moro for den som nesten ikke har råd til å gå om bord

Les også

Om vi er heldige, er det buss for bane. Ofte blir det bein for bane

Les også

Ruter om kundeflukten: Vil teste ut fleksible billettløsninger i den nye appen