Høyres James Stove Lorentzen er ute i ens ærend å skremme folk om SV sin skattepolitikk. Det er kanskje slikt man gjør når ens egen politikk ikke er noe særlig god. De siste åtte årene har vist at Høyres politikk ikke bare er en trussel mot velferdsstaten, men innebærer faktisk nedbygging av velferdsstaten Lorentzen er så bekymret for.

Les Lorentzens innlegg, som Nasir svarer på:

Les også

– Oppslutningen til Rødt og SV i Oslo truer velferdsstaten

Eksemplene taler for seg selv. Dette er noe av det Høyre har gjort for og med velferdsstaten:

 • Kutt i ledighetstrygden
 • Kutt i dagpengene
 • Svekking av fagforeningsfradraget
 • Skattlegging av fribilletter for bussjåfører, som gir ekstraskatt på mange tusen hvis de velger å beholde frikort for seg selv og sine familier
 • Innstramming på kriteriene for arbeidsavklaringspenger (AAP)
 • Regelendringer som gjør at mange uføre får kutt i barnetillegg
 • Uførerefom som førte til at flere mistet rett til bostøtte, særlig unge
 • Feriepengene til arbeidsledige fjernet
 • Kutt i støtte til multihandikappede, uføre og kronisk syke
 • Kutt i bilordningen for bevegelseshemmede
 • Kutt i fri rettshjelp
 • Kutt i brillestøtte til barn
 • Kutt i støtte til tannregulering for barn

Til gjengjeld har Høyre gitt 10 milliarder kroner i skattelette til de aller rikeste i Norge. Jeg kunne ha stoppet her, men det er mer. Siden Erna Solberg og co. inntok regjeringskontorene i 2013 har regjeringen med Høyre i spissen brukt mer penger enn de har fått inn.

Jeg leser at Lorentzen i sitt innlegg er opptatt av at man må ha inntekter for å dekke utgifter. Men Høyre har tydd til sparebøssen og brukt mange millioner av oljefondet for å balansere budsjettene sine. Det er uklokt og uansvarlig. Ikke bare unnlater de å gjøre noe med klimaendringene som vil ramme framtidige generasjoner, Høyre har de siste årene også forsynt seg raust av sparepengene til framtidige generasjoner.

Så Lorentzen kan prøve å skremme så mye han vil, faktum er at med SV sin skattepolitikk vil folk flest ikke få økte skatter, mens de rikeste må bidra med langt mer. Slik får vi en god og rettferdig omfordelingspolitikk, for de mange, ikke for de få.

Ny dyster måling for Høyre – 250.000 har forlatt partiet siden mars