Et mantra for sittende byråd har vært rekommunalisering. Det har ført til at populære og velfungerende barnehage- og sykehjemstilbud drevet av private aktører, har blitt lagt ned eller overtatt av kommunen.

Har dette gitt verdi til Oslos borgere?

Å sikre gode, kommunale tjenester er av de viktigste oppgavene for et byråd. Det handler om barnehager, sykehjem, måking av veier, helsestasjoner og mye mer. Disse tjenestene utføres av mennesker som kan være ansatt direkte i kommunen, eller i private firma, som har avtale med kommunen om å utføre tjenestene.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Kvalitet blir lagt ned eller overtatt av kommunen

At tjenestene blir utført er avgjørende, men like avgjørende er det at tjenestene har høy kvalitet.

Med Ap, SV og MDG i byråd kan det virke som fokuset har vært et annet sted enn på kvalitet. Vi har sett at gode, velfungerende tilbud fra private aktører har blitt lagt ned eller overtatt av kommunen. Den viktigste grunnen – og ofte den eneste – har vært at tilbudet skal rekommunaliseres.

Motivasjonen har ikke vært at kvaliteten på barnehagene eller sykehjemmene skal styrkes. Det er et fatalt sidespor som tar fokus bort fra kvaliteten på tjenestene. I tillegg er det veldig dyrt. Sittende byråd har brukt hundrevis av millioner på rekommunalisering, uten at kvaliteten har økt.

To eksempler fra bydel Østensjø

La meg gi to eksempler fra min egen bydel, Østensjø: Byrådet bestemmer at det skal bygges en stor barnehage på Skullerud, til tross for at det ikke er behov for en stor, ny barnehage her. Konsekvensen er at flere små og velfungerende private barnehager blir foreslått nedlagt. Det vekker stor protest og motstand blant folk i området. Folk ønsker barnehager i sitt nærmiljø. De er fornøyde med de små, private barnehagene.

Et annet eksempel er Manglerudhjemmet. Sykehjemmet var lenge drevet av Unicare, og fikk oppmerksomhet for sitt unike og utradisjonelle tilbud for de eldre. Her drev de spa og pub, og hadde svært fornøyde brukere og pårørende. I stedet for å lære og la seg inspirere av hvordan sykehjemmet ble drevet, insisterte byrådet på at det essensielle her var at sykehjemmet skulle drives av kommunen.

I stedet for å fokusere på at eldreomsorgen skal være tilpasset brukernes behov og kvalifisert helsepersonell som har nok tid, er byrådet mest av alt opptatt av at de som jobber på sykehjemmet får lønna si direkte fra kommunen.

Samtidig har byrådet ikke klart å forvalte en helt sentral kommunal tjeneste: Å sørge for gode skoler. Oslo har et enormt etterslep på bygging og vedlikehold av skolebygg. Hele 39 av 44 planlagte skolebygg er forsinka. Det vitner om et byråd som ikke har fokus på de viktige tingene.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Har vi gitt opp å fungere normalt som by når det snør?

Les også

Hun hadde pyntet huset og kjøpt nye gardiner. Men ingen kom på besøk

Les også

På mystisk vis stopper prosjektet opp. Egentlig burde jeg tatt hintet

Les også

Byrådets skole er en drømmeknuser