I Norge ble det født 12 900 barn, som er det laveste i et førstekvartal siden SSB startet med å lage kvartalsstatistikk i 1997.

Størst er nedgangen i Oslo. Der antall fødsler har sunket med 15 prosent.

– Men det er ikke noe spesielt for Oslo at det går ned, det går ned i nesten alle fylkene og på nasjonalt nivå, sier rådgiver i Statistisk sentralbyrå, Magnus Haug.

Nå går vi tilbake til den trenden vi har sett i flere år, understreker han.

– Trenden for hele landet viser at det gikk opp i fjor sammenlignet med 2020. Nå ligger det enda lavere enn den lille oppgangen vi hadde i fjor, som kan ha vært en koronaeffekt.

Første kvartal i fjor ble det født 2 391 barn i Oslo. I år er tallet enda litt lavere – 2 032 barn ble født i løpet av første kvartal i år.

– Før det lå det tallet mellom 2 200 og 2 300 tre år på rad.

Når det gjelder antall døde har dette gått litt opp også i Oslo.

– Men det var unormalt lav dødelighet det første halvannet året med korona, derfor er dødeligheten høyere enn første kvartal i fjor, sier Haug.

Stigende befolkningsvekst

I fjor var det rekordlav befolkningsvekst i Oslo. I første kvartal i 2021 var det 18 flere innbyggere i byen.

Mens første kvartal i år viser en folkevekst på 2 716 innbyggere, og i slutten av kvartalet hadde antall innbyggere i Oslo passert 700 000.

Fra 2016 har folkeveksten gått ned i Oslo, sammenlignet med de ti årene før.

I år ser vi også at innenlandske utflyttingen har gått litt ned.

– Den innenlandske utflyttingen fikk mye oppmerksomhet under pandemien. Den er fortsatt litt høyere enn normalt, men begynner å nærme seg nivået det var før pandemien, sier Haug.

Sammenlignet med første kvartal i 2021 er innvandringen til Oslo også litt høyere.

– I år ligger tallet på omtrent litt over 6000, som er omtrent det samme som første kvartal i fjor og mange år bakover i tid. Bortsett fra 2021, da det var over 7 000, avslutter Haug.

Les også

– Oslos eventyrlige suksess driver folk ut av byen