Mannen måtte kvitte seg med det unødvendige lasset, kroppen hans gikk ned i vekt, men det var stadig mindre mat å få. Fortvilet av sult tenkte mannen: «Kanskje hvis jeg kvitter meg med noen unødige kroppsdeler, kan jeg redusere energikravet til kroppen min. Da kan jeg kanskje klare meg med den maten som fins».

Med denne sprø tanken lettet han seg ved å kutte bort sin venstre fot.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

God fødselsomsorg bæres på to søyler

Satt på spissen; sånn er det med den nylige nedleggelsen av fødetilbudet ved Ullevåls ABC-enhet. Fjern som den kanskje virker, treffer sammenligningen over bedre enn sykehusdirektørens foraktfulle utsagn: «Vår oppgave er ikke å lage et fødetilbud for 32 år gamle kvinner med høy utdanning fra Ullevål Hageby». Det var tåpelig og virkelighetsfjernt.

God fødselsomsorg bæres på to søyler, eller bein: Den medisinske forståelsen på den ene siden, og forståelsen for det naturlige eller fysiologiske, på den andre siden. ABC er en viktig bidragsyter for det naturlige i jordmorfaget på Ullevål, i føde-Norge som helhet, og ABC får anerkjennelse internasjonalt. For å gå fremover, trenger faget å dyrke forståelsen for det «normale» i like stor grad som faget vokser på randomiserte studier og basisforskning.

I 16 år har jeg jobbet vegg i vegg med ABC-enheten, hovedsaklig ved fødestue B. ABC har forløst en ikke-ubetydelig 500 til 600 av de 6000-7000 årlige fødslene på Ullevål. Vi tar i mot de som må overflyttes fra ABC på grunn av patologi.

Tapet ved å kutte ABC betyr mye mer for faget på sikt enn de kortsiktige sparingstiltakene OUS vinner ved å «stenge 2-4 fødestuer.»

Skal fødefaget halte som en mann som mangler sin venstre fot?

Jeg tviler på at hverken OUS eller føde-Norge kan fortsette å kutte seg ut av økonomiske kriser. Det er nå snart tre år siden Helsedirektoratet påpekte at dagens finansieringsmodell - delvis basisbevilgning, delvis innsatsstyrt finansiering kalt ISF - ikke er bærekraftig for fremtidens fødepopulasjon, og bør vurderes endret.

Helsedirektoratets rapport peker på systematisk underfinansiering: «...ISF-inntekten speiler ikke nødvendigvis faktisk ressursbruk for den enkelte pasienten eller ved ett enkelt helseforetak.» Og videre: «ISF hensyntar i for liten grad forebyggende innsats i forkant av en fødsel.»

Har landets sykehusdirektørene lest rapporten?

Jeg vil ikke at fagets fremgang skal halte som en mann som mangler sin venstre fot. Systemfeilen i finansiering av føde-Norge må adresseres på nasjonalt nivå og rettes på umiddelbart. Når det gjelder nedleggelsen av ABC, må vi huske ordene i diktet til engelskmannen John Donne: «Klokkene ringer for deg.»

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

I hjemmetjenesten i Oslo er det «bytterett.» Vet folk det?

Les også

«Ikke lyv og skap falske bilder i salgsprospektet»