– Stebroren min begynte med rus da han var 12 år gammel. Det fikk han tilbudt i Frognerparken og han begynte med hasj. Han ble seinere sprøytenarkoman og døde for 14 år siden. Så jeg har hatt denne problematikken tett innpå livet mitt hele oppveksten, sa Cecilie Lyngby (FNB) under onsdagens bystyremøte.

Hun hadde blanke øyne der hun sto oppe på talerstolen.

Bakgrunnen for debatten var at bystyret etter initiativ fra Frp og Venstre vedtok i juni 2019 at byrådet skulle utrede et værested for personer med rusavhengighet. En slik løsning ivret også Lyngby for.

– En møteplass bør være mulig. Rusmisbrukere er jo like mye verdt som deg og meg. Selv hunder har møtesteder i byen vår. Så hvorfor kan vi ikke jobbe mer med å finne en plass hvor rusmisbrukere kan føle seg velkomne, og ikke bli sett på med stygge blikk og folk som er redde. Dette ønsker jeg gjerne jobbe videre med, og vi kan gjerne kalle det en akseptsone, sa Lyngby.

Viste til utredningen og stemte mot

«Byrådet ønsker ikke at et skjermet værested, som man verken har kunnskap om eller tro på at vil gi et godt tilbud til den enkelte, skal opprettes som et forsøk på å flytte rusmiljø som oppleves å være til sjenanse for befolkningen. Oslo skal ikke være en by der de som velger å leve sine liv på en annerledes måte enn det majoriteten gjør, skal gjemmes bort eller henvises til egne områder.», het det imidlertid i innstillingen fra helse- og sosialutvalgets innstilling.

Disse motforestillingene møtte Lyngby også under bystyremøtet onsdag.

– Utredninga som flere har pekt på i dag, viser at det er få byer i Europa som har valgt å opprette sånne utendørsområder, at erfaringen med væresteder er relativt begrenset, og at de stedene hvor det er opprettet utendørs væresteder, er det ulike opplevelser. Noen har gått tilbake på det, sa byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen.

– Det faglige grunnlaget viser at et utendørs værested først og fremst vil være en arena for kjøp og salg, og derfor er det vanskelig å se hvordan et sted som tilrettelegger for kjøp og salg – den handlingen det er knyttet mest konflikter til – vil sørge for økt trygghet, sa Hansen også.

Oppgitt Lyngby

Deretter stemte et flertall i salen mot et skjermet værested.

– Nå skjønner jeg at flertallet har lest rapporten og handler ut ifra den. Det kan jeg forstå. Vi har veldig mange saker å lese. Når man får en evaluering og en rapport er det veldig fort gjort at et parti følger den. Men FNB og jeg følger mennesket. Vi ønsker å hjelpe, sa en oppgitt Lyngby til Avisa Oslo.

I tillegg til å ha opplevd at konsekvensene av rusavhengighet rammet personer da hun vokste opp, har Lyngby også jobbet på Natthjemmet. Der jobbet hun nært med personer som slet med den samme problematikken bystyret diskuterte onsdag.

Lyngby fortalte også at hun har diskutert saken med alt fra brukere og vektere til pendlere som passerer forbi Gunerius hver dag.

– Da har du alle sidene av saken. Noen er redde, noen synes det er ubehagelig å gå forbi. Mens brukene bare ønsker å være for seg selv og få dosen sin, sier Cecilie Lyngby.

Gir ikke opp

Lyngby mener ikke det brukerrommet flertallet i bystyret vil utrede er noen løsning på problematikken.

– Uansett hva man vedtar her i dag, kommer det til å være samlingsområder for rusavhengige. Der det kjøpes og selges. Så hvorfor kan man ikke ha et akseptområde, spurte Lyngby underveis i intervjuet med Avisa Oslo.

– Jeg synes det er trist at de bare følger en rapport, sa hun.

Avslutningsvis gjør FNB-lederen det klart at FNB ikke kommer til å gi seg i denne saken.

– Rusavhengige trenger et sted der de kan hente sin daglige dose – uten at de møtes med «nei, fysj da». Og det burde det stedet burde finnes i Oslo, sier Cecilie Lyngby til Avisa Oslo.

– Et stort steg i riktig retning

Aina Stenersen (Frp) var på sin side glad for at flere partier støttet forslaget om et skjermet værested, og enda gladere for at et enstemmig bystyre stemte for å utrede et nytt brukerrom.

– Vår intensjon er at rusavhengige ikke skal bli jaget rundt i byen. At de skal få helsehjelp og trygge rammer, understreket Stenersen overfor Avisa Oslo.


Da Avisa Oslo viser til Lyngbys skuffelse, mente Stenersen at å få utredet et brukerrom er «et stort steg i riktig retning».

– Det er mye bedre enn det i dag. Og vi må kjappe oss nå. Det har vært som det er i dag i mange titalls år, og vi må få til en endring, sa Aina Stenersen til Avisa Oslo.