Gå til sidens hovedinnhold

FNB: Altfor få parkeringsplasser i «Mortensrud-prosjektet»

Mortensrudprosjektet er et stort kommunalt reguleringsprosjekt på Mortensrud. Området er på hele 188 mål og ligger sør for kjøpesenteret Senter Syd på Mortensrud. Oslo kommune har annonsert at prosjektet kommer på høring i løpet av våren.

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) mener det er lagt opp til alt for få parkeringsplasser.

(Se denne Youtube-videoen om Mortensrud-prosjektet: https://www.youtube.com/watch?v=JocZZquJLKw)

Det som er planlagt:

Fotballbaner (en 11-er og en 7-er), flerbrukshall, landhockeybane, en nasjonal cricketbane, en regional friidrettsbane, en basketbane, en skatebane og en sandvolleyballbane. Videre er det planlagt et sykehjem, omsorgsboliger, frivillighetssentral, bibliotek og fritidsklubb. Og det planlagt en ny Mortensrud barneskole som også vil ha base for en kulturskole, parker, og det finnes allerede en rideskole.

Sykehjem, omsorgsboliger, bibliotek, fritidsklubb og frivillighetssentral blir kalt for generasjonstunet.

Vi har innhentet opplysninger om forventet antall brukere av det som skal bygges ved Mortensrudprosjektet:

Brukere:

Sykehjem/omsorgsboliger: 144 ansatte + 180 beboere.

Skole: 88 ansatte + 840 elever.

Bibliotek: 6-7 ansatte.

Fritidsklubb: 5 ansatte.

Frivillighetssentral: 1 ansatt.

Klemetsrud idrettslag: Ca. 900 medlemmer.

Mortensrud-Aker sportsklubb: ca 500 medlemmer

Søndre Nordstrand rideklubb: ca 400 medlemmer

P-plasser:

Sykehjem/omsorgsboliger: 25-79.

Skole: 0.

Bibliotek/fritidsklubb/frivillighetssentral: 0.

Idrettsanlegg: Ca. 60 (på deling for all idretten).

Ridebane: Ca. 20 + 10 til bil m/henger/buss.

Friidrettsbane: P-plasser for busser.

Sykkelparkering:

Generasjonstunet: 140.

Skole: 100 v/åpning + inntil 100 til ved behov.

Idrettsanlegget: 90.

I tillegg etableres 0-2 handicapplasser pr felt for feltene 10, 11 og 12, samt 0-2 p-plasser for driftsbil på felt 11.

Beboerne ved sykehjemmet og omsorgsboligene trenger trolig ikke bil da plassering er rett ved kjøpesenteret, men en del besøkende til de gamle kommer trolig kjørende. De må dele p-plasser med de 144 ansatte ved sykehjemmet og omsorgsboligene. Og hvis det finnes ansatte ved nye Mortensrud skole som har behov for å kjøre bil, har disse ikke et anvist sted å parkere. Det samme gjelder ansatte ved - og brukere av bibliotek, frivillighetssentral og fritidsklubb. Ellers mener vi at de ca 60 p-plassene som kommer ved siden av cricketbanen er altfor lite for all idretten på deling.

Styreleder ved Klemetsrud idrettslag, Kyrre Alvær, opplyser at på grunn av ønske om å aktivisere flere barn og unge, er det forventet at medlemstallene til idrettslagene vil øke også før de planlagte boligutbyggingene på Mortensrud starter. Når boligutbyggingene trinnvis ferdigstilles, vil trolig medlemstallene til idrettslagene øke ytterligere.

Når det gjelder bruk av tilbudene ved Mortensrudprosjektet, opplyser prosjektleder ved Mortensrudprosjektet at parkeringskjelleren under sykehjemmet skal brukes av ansatte og besøkende til sykehjem og omsorgsboliger. Det opplyses om at det vil bli en eller annen form for adgangskontroll. Disse parkeringsplassene kan med andre ord ikke benyttes av andre ansatte, eller besøkende ved generasjonstunet, skolen, eller idrettsanlegget.

Ved Senter Syd på Mortensrud er det et toetasjes parkeringsanlegg. Men hvis man parkerer der når man skal til idrettsanlegg, skole osv, vil det konkurrere med besøkende ved kjøpesenteret. Når kjøpesenteret har mange besøkende, kombinert med stor aktivitet ved idrettsanlegget, kan det bli vanskelig å finne parkeringsplass.

FNB mener at idrettsanlegg, og da spesielt lagidretter, trenger egne parkeringsplasser. Hvis man dropper, eller etablerer for få parkeringsplasser ved idrettsanlegg, forskyver man bare parkeringen til andre steder - i dette tilfellet til Senter Syd sitt parkeringsanlegg, eller til gater i nærområdet. Det vil fort kunne føre til parkeringskaos.

Britt Fossum forteller:

- Har man aktive barn, er man ofte avhengig av bilen for å rekke det man skal. Jeg har selv tre barn hvor alle har drevet med innebandy, fotball, håndball og ishockey. Det har gått i ett med treninger og kamper. Uten bil og tilstrekkelig parkering ved idrettsanleggene, hadde det aldri gått. Dette vet alle som har aktive barn.

Kamper innen idretten foregår overalt i byen, og det er trist hvis Mortensrud blir et sted hvor folk ikke kan komme og spille kamper på grunn av at de ikke får parkert. Vi tenker også på folk som er dårlige til bens og funksjonshemmede som trenger bil for å få kommet seg til de fritidsaktivitetene de kan delta på. Det samme gjelder eldre som ønsker å se barnebarna sine spille kamper.

Barn trenger oppfølging når de skal delta på idrett. De blir gjerne fraktet til ulike treninger av foreldrene, og den store gleden for barna er at foreldre og andre familiemedlemmer kommer og ser på når de skal trene, eller spille kamper. Denne gleden skal ikke tas fra barna!

Informasjonsfilm:

https://www.youtube.com/watch?v=JocZZquJLKw

Kommentarer til denne saken