Det fremkommer av berammingslisten til Romerike og Glåmdal tingrett, som altså holder til i Lillestrøm.

Domstolen har satt av syv dager til rettssaken mot sønnen (37) til den profilerte straffesaksadvokaten Tor Kjærvik (70), som ble skutt og drept i sitt eget hjem på Røa 12. april i fjor.

Saken mot den drapstiltalte sønnen går fra 30. august til 7. september.

– En klok avgjørelse

Siden drapet skjedde i Oslo, skulle saken i utgangspunktet gå for Oslo tingrett. I mars besluttet imidlertid domstolen å flytte saken vekk fra Oslo, i frykt for dommernes habilitet, etter ønske fra forsvarer John Christian Elden.

Bakgrunnen er at Tor Kjærvik var fast forsvarer ved Oslo tingrett i en årrekke.

– Dermed er det hensiktsmessig å overføre den til en annen domstol, sa tingrettsdommer Ina Strømstad til Aftenposten i mars.

Da var det ikke avklart hvor saken skulle gå.

Sønnens forsvarer er fornøyd med beslutningen.

– Det er det vi ba om, og det er en klok avgjørelse, sier John Christian Elden til Avisa Oslo.

I tillegg til drapet på sin far, er Kjærviks sønn tiltalt for drapsforsøk på farens samboer. 37-åringen skal ha løsnet skudd mot kvinnen, men hun kom fysisk uskadd fra hendelsen.

I avhør med politiet har sønnen erkjent de faktiske forhold som er beskrevet i tiltalen. Statsadvokaten har varslet påstand om tvungent psykisk helsevern, da de mener at 37-åringen var psykotisk og dermed strafferettslig utilregnelig da han begikk drapet og drapsforsøket.

Strengt sykehusregime

Som Avisa Oslo tidligere har omtalt, har sakkyndige konkludert med at sønnen er paranoid schizofren og at han har vært det i flere år.

Siden januar i år har 37-åringen vært innlagt på psykiatrisk sykehus som varetektssurrogat. Tirsdag besluttet Oslo tingrett å forlenge innleggelsesperioden til 30. september i år.

Domstolen slår også fast at sønnen kan holdes på sykehus mot sin vilje og «hentes tilbake ved unnvikelse, om nødvendig med tvang og med bistand fra offentlig myndighet».

Blant annet begrunnes forlengelsen med «den høye gjentakelsesfaren», fremkommer det av tingrettens kjennelse.

Videre legger retten flere føringer for sykehusoppholdet til 37-åringen: Han plasseres på lukket avdeling med forsterket sikkerhet og tilsyn, han luftes på inngjerdet område, gis ikke anledning til frigang alene og eventuell fremstilling utenfor sykehuset, må skje ved hjelp av politiet.