– Det er høy vannstand i Akerselva med fare for flom de neste dagene. VAV (Vann- og avløpsetaten) har sluppet ut økte vannmengder fra magasinene ved Maridalsvannet på grunn av høyt tilsig og forventet høy regntilførsel de neste dagene. Vær forsiktig ved ferdsel nær elven, skriver beredskapsetaten på Twitter lørdag morgen.

Ifølge Varsom.no er flomvarselet oppjustert til oransje nivå, som vil si at det er fare for erosjon og lokale oversvømmelser.

Oslo kommune fraråder å oppholde seg langs elven. De anbefaler også å sikre og flytter verdier fra utsatt området.

– I går ettermiddag økte Oslo kommune tapping ut av Maridalsvannet som renner ut i Akerselva. Vannføringen i Akerselva økte fra 25 til 30 kubikkmeter i sekundet. Det blir sannsynligvis ikke noe høyere vannføring enn det er nå, men det er såpass mye at det er grunnlag for å varsle om, sier vakthavende hydrolog i NVE (Norges vassdrag- og energidirektorat), Inger Kari Engen, til Avisa Oslo.

Hvor lenge flomvarselet vil vare er foreløpig usikkert.

– Det er prognosert store nedbørsmengder i Oslo de nærmeste dagene. Det er meldt mye nedbør i morgen, men foreløpig er det snø som kommer. Det er avhengig av hvor mye nedbør som kommer og hvor mye vann som tappes. Vannlagrene i Maridalsvannet er fullt, og det tappes for å gi plass til vann som kommer fra nordmarka, forklarer Engen.

Ifølge Engen er det de som bor og oppholder seg rundt Akerselva som kan være utsatt.

– Vann- og avløpsetaten i Oslo oppfordrer eiere av bygninger langs Akerselva til å sikre seg så godt de kan. Det er også flere turveier langs elven og turgåere bør være litt forsiktig ved å gå langs elvebredden, fortsetter hun.

Lørdag formiddag var også Oslo brannvesen på befaring rundt Akerselva og kom med en klar oppfordring:

– Det er meget stor vannføring og sterk strøm i vassdraget. Snø og is gjør at det er glatt langs elvekanten. Det er mange barnefamilier på tur i området. Vår største bekymring nå er at noen skal falle i elva! Vær forsiktige! Skriver de på Twitter.

Inger Kari Engen tror vannstanden vil være i oransje nivå over helgen. Oppdatert informasjon kommer.