Krav om «tett-lav-bebyggelse» med både rekkehus og lavblokker med opp til fire etasjer. Det får Høyre flertall for under dagens bystyremøte.

Den aktuelle saken gjelder byutviklingen av Rødtvet i bydel Grorud. Avisa Oslo får bekreftet fra Folkets Parti (FP), Venstre og Frp at de støtter Høyre-forslaget, slik Rødt tidligere har uttalt at de gjør overfor Aftenposten.

– Vi har lyttet til lokale innspill. Vi vil ha variasjon og flere større familieboliger så folk kan bli boende, sa Rødt-politiker Sofia Rana til Aftenposten.

Høyre-politiker James Stove Lorentzen jubler over flertallet.

– Vi ønsker større, men færre boliger. Det er en kvalitet området trenger, og etterspørselen etter rekkehus er enorm. Om en skal gjøre boligkarriere og samtidig bli boende i området, trengs denne boligtypen, sier Lorentzen til Avisa Oslo.

– Vi glemmer også ofte at det er vedtatt i bystyret at vi sak bygge variert i Groruddalen, ikke bare blokker på 4–6 etasjer, fortsetter Høyre-politikeren.

Nærmere bestemt legger Høyre opp til følgende:

  • Retningsgivende føring om områdeutnyttelsen reduseres til 90 prosent.
  • Områdene P2 til P10-12 skal utformes som «tett-lav-bebyggelse» med en blanding av rekkehus/townhouse og lavblokker med maks 4 etasjer.
  • Minimum 20 til 30 prosent av boligene i felt P1 og RG skal være rekkehus
  • Minimum 30 til 50 prosent av boligene i felt P2-12 skal være rekkehus
  • Minimum 10 til 20 prosent av boligene i felt S1 skal være rekkehus
  • Til anbefalinger parkering: Anbefaler den øvre del av parkeringsnormen som er 0,8 per 100 kvadratmeter.
  • Det skal bygges parkeringsanlegg under bakken.

Vil ikke ha høye bygg overalt

Høyres Lorentzen presiserer at det ikke ligger an til flertall for kravet 90% områdeutnyttelse og heller ikke 0,8 parkeringsplasser per 100 kvadratmeter. FP støtter imidlertid parkeringsplass-kravet.

– Oslo skal ikke være en by der vi har høye bygninger overalt. Med dette forslaget blir det lavere blokker og maks parkering av det vi kan få til, sier FP-leder Cecilie Lyngby om hvorfor hennes parti støtter Høyre-forslaget.

Det er næringsvirksomhet i det aktuelle området, og Frp har i utgangspunktet vært kritisk til hele boligutbyggingsplanen. Men gruppeleder Camilla Wilhelmsen sier følgende til Avisa Oslo:

– Vårt forslag kommer til å falle, da vil vi støtte det som gjør planen bedre. Og det er at det faktisk blir bygget slik folk i nærområdet ønsker – lavere og med mer variasjon.

Frykter brems i boligutviklingen

Varaordfører Abdullah Alsabeehg (Ap) er glad for at et gammelt industriområde blir regulert til boliger. Samtidig er han kritisk til den lavere utnyttelsen opposisjonen nå legger opp til.

- Planen om Rødtvet fra byrådet legger opp til 800 nye boliger, ny barnehage, nye parker og torg, nye sykkelfelt, og til og med ny flerbrukshall. Med lavere utnyttelse slik Høyre, Rødt og Venstre foreslår, og andre urealistiske forslag, kan det bli store forsinkelser. Det bør Groruddalen som trenger flerbrukshall, barnehager og møteplasser slippe, uttaler Alsabeehg.

SVs Ola Wolff Elvevold frykter at vedtaket vil sette stopper for boligbygging vest i planområdet.

- Det amputerer transformasjonen av Rødvet, slik at halve området forblir lager og logistikkvirksomhet. Slike halvveis transformasjoner tror jeg folk på eksempelvis Ensjø kan skrive under på at er uheldig, sier Elvevold til Avisa Oslo.