Flertallet i bystyret betyr blant annet:

  • 25 nye kilometer med sykkelvei.
  • 200 nye ladepunkter for elbil.
  • 25 % økning i prisen på fremmedparkering (gul sone).
  • 50 % økning i prisen på beboerkort.

  • 84 millioner til å hindre prisvekst innen kollektivtransport.
  • 333 millioner i kulturtilskudd.
  • 378 millioner i støtte til kommunale boliger.

  • 88 millioner i støtte til sommerjobber.

  • 22 millioner til rosa busser for aldersvennlig transport.

Les mer her

Rødt fikk mer inn i budsjettet

Totalt er budsjettet på over 80 milliarder kroner. Det bærer preg av byrådets ønske om å spare penger i en hardt korona-rammet økonomi, og valgløfter som gratis skolemat og utvidet gratis AKS legges på is.

Byrådet nøyer seg også med å fryse billettprisene i kollektivtransporten - i stedet for å senke prisene.

Budsjettet vokste imidlertid med rundt 270 millioner kroner etter forhandlinger med Rødt.

Universell utforming skal tilrettelegge for grupper som svaksynte og rullestolbrukere. Opprinnelig foreslo byrådspartiene at 147 millioner kroner skulle gå til dette feltet, men Rødt forhandlet seg til ytterligere 100 millioner kroner her.

Etter harde forhandlinger med støttepartiet endte det også med at byrådet reverserte 123 millioner kroner i planlagte kutt for bydelene.

Store politiske uenigheter

På sikt er det imidlertid lagt opp til store kutt innenfor dette området.

Før enigheten med Rødt skulle det kuttes 147 millioner kroner i bydelenes rammer for 2021, mens kuttene beregnes til 370 og 672 millioner kroner i henholdsvis 2022 og 2023.

Dagens bystyremøte var ikke fritt for uenigheter.

Blant annet gikk Høyre hardt ut mot det de mente var et alvorlig fravær av tiltak for korona-tiltak, mens Venstres Hallstein Bjercke kritiserte kutt i skolenes budsjetter.

Under kan du lese Avisa Oslos oppdateringer underveis i møtet som var.