I perioden 1. mars i fjor til 18. april i år, hadde Røde Kors' hjelpetjeneste for barn og unge 3052 samtaler med barn som oppga å være fra Oslo.

Kommunikasjonsrådgiver i Røde Kors, Ida Schmidt, forteller at selvmord som tema økte betydelig i løpet av 2020.

– 136 av disse samtalene hadde selvmord som viktigste tema, og selvmord har dermed vært det vanligste enkelttemaet i samtaler fra Oslo, opplyser hun til Avisa Oslo.

Mental Helse har ingen geografisk inndeling for dem som tar kontakt for hjelp, men kommunikasjonssjef Kristin Bergersen forteller at de nasjonale tallene for selvmordshenvendelser har økt drastisk:

– Selvmord som tema var blant det som økte mest i 2020. I november i fjor mottok vi nesten 50 prosent flere selvmordsrelaterte henvendelser enn året før, opplyser hun.

Deres chat-tjeneste sidetmedord.no har hatt en femdobling av henvendelser under pandemien.

Også Kirkens SOS opplever det samme: De siste par månedene har henvendelser om selvmordstanker økt.

– Det er trist og bekymringsverdig å se at vi har flere samtaler med mennesker som har tanker om å ta livet sitt. Men likevel må vi huske at det er en bra ting at de tar kontakt med oss, og får snakket om dette som er så vanskelig. Selv om vi ikke kan si noe sikkert om hva grunnen til dette er, er det ikke umulig at det handler om at vi har vært i en krevende tid over lang tid, og at mange nå kjenner at det går utover deres psykiske helse, forteller kommunikasjonsansvarlig Hailey Hammer.

1 av 4 osloborgere avvist

VG har hentet ut tall fra Helsedirektoratet, om antall avviste henvisninger til psykisk helsevern per fylke.

Oslo-tallene viser at 25 prosent av henvisninger for voksne ble avvist, mot 19 prosent for barn og unge.

Tallene får Jon Reidar Øyan, helse- og sosialpolitisk talsperson for Oslo Arbeiderparti, til å se rødt:

– Det er helt uakseptabelt at 4 544 Osloborgere ikke får den hjelpen de mener de trenger, forteller han til Avisa Oslo.

– Det er fullstendig urimelig at pasientene ikke får de samme mulighetene som hvis de hadde hatt fysiske sykdommer. Etter ett år med korona er jeg drittlei av å høre politikere snakk om hvor viktig det er å ha fokus på psykisk helse. Det er fint med sympati, men for de mange det gjelder, så trengs det action nå, ikke fagre ord og hjertekommunikasjon, fortsetter han.

Også Mental helse mener at det ikke er blitt gjort nok:

– 1 av 4 blir avvist og får ikke den hjelpen de trenger i psykisk helsevern. Det er uholdbart og vi trenger en reform som styrker lavterskeltilbud som Rask Psykisk Helsehjelp, og vi trenger en krisepakke for psykiske helse innenfor spesialisthelsetjenesten. Psykisk helse har ikke blitt prioritert økonomisk, selv om festtalene fra Helseministeren har vært mange, forteller kommunikasjonssjef Bergersen til Avisa Oslo.

– Frustrert og oppgitt

Oslo byråd opplyste i mars i år at de setter av 6 millioner kroner til lavterskel psykisk helsehjelp.

– Vi får nå tilbakemeldinger fra så å si alle lyttepostene som finnes om at det nå er mange som sliter. Behovet er så definitivt der. Vi styrker derfor den psykiske helsehjelpen med et halvt årsverk til lavterskel psykisk helsehjelp i alle de 15 bydelene, sa helsebyråd Robert Steen.

Øyan mener at regjeringen må komme på banen:

– Spesialisttjenesten er det staten som har ansvar for, og det er åpenbart at det trengs en storstilt satsing på psykisk helse fra regjeringen.

Han forteller at han «ikke har ord for hvor frustrert og oppgitt jeg blir»:

– Så mange som 4500 innbyggere i Oslo som har det fryktelig fælt og får ikke den hjelpen de trenger. Det er mange skjebner.

Ap-politikeren mener at barn og unge må få hjelp uansett – og uavhengig av om de faller inn under kriteriene til BUP.

– De må ha noen å snakke med, og det trenger ikke nødvendigvis å være profesjonelle psykologer, men noen som kan hjelpe med å sortere tankene. Miljøarbeidere, skolehelsetjenesten, hjelpetelefoner – det må være mennesker som ser disse ungdommene nå. Det aller viktigste er at de som ber om hjelp, får hjelp.

Organisasjonen LEVE, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, opplyser om at antall selvmordsforsøk anslås til å være omkring 6000 hvert år. I 2019 ble det registrert totalt 650 selvmord i Norge.

FHI opplyser om at de ikke kan gå ut med selvmordstall for 2020 før den offisielle statistikken offentliggjøres i juni i år.

Sliter du eller noen du kjenner med selvmordstanker? Her kan du få hjelp:

  • Akutt: Er noens liv eller helse i fare akkurat nå? Ta kontakt med legevakten eller ring 113
  • Kors på halsen er anonymt og gratis, du kan ringe 800 333 21, chatte eller skrive til en voksen
  • Kirkens SOS: Telefon 224 000 40, chat og melding hele døgnet https://www.kirkens-sos.no/
  • Mental helse: Telefon 116 123 og nett hele døgnet.