Siden onsdag har det vært tre trusselsituasjoner på forskjellige Nav-kontorer i Oslo.

I tillegg er Avisa Oslo kjent med at Nav Grünerløkka onsdag 30. september opplevde en ubehagelig eller truende situasjon og at politiet ble involvert. Da rykket de ikke ut, men kontaktet personen på telefon og situasjonen ble løst.

Hendelsene har alle skjedd etter knivstikkingen hos Nav Bergen som endte med at avdelingsleder Marianne Amundsen (57) ble drept.

– Svært opptatt av sikkerheten

– I lys av alle disse hendelsene, og hendelsen i Bergen forrige uke: vurderer dere arbeidsplassen som trygg for de ansatte i Nav?

– Vi er svært opptatt av sikkerheten for de ansatte i Nav i Oslo, og vi har nulltoleranse når det gjelder vold og trusler. Nav skal være en trygg arbeidsplass og et trygt sted å komme til for dem som trenger oss. Vi opplever at det jobbes godt i Oslo for å ivareta sikkerheten til de ansatte, for å forebygge og håndtere situasjoner som kan oppstå.

– Vi kan aldri helgardere oss mot at det oppstår utfordrende sikkerhetssituasjoner, men vi har sikkerhet i høysetet og jobber systematisk for å forebygge og håndtere situasjoner som oppstår, svarer direktør i Nav Oslo, Thone Nordlund i en e-post.

Hun mener at det er for tidlig å si om trusselsituasjoner har økt i Oslo i etterkant av hendelsen i Bergen.

Om hendelsen som skjedde hos Nav Grorud på onsdag, svarer Nordlund at det gjaldt en bruker som var «høylytt og utagerende i publikumsmottaket.» Hun vil ikke gå nærmere inn på hvorfor mannen utagerte og viser til taushetsplikt.

– De ansatte blir ivaretatt av ledelsen i etterkant av hendelsen, og saken blir anmeldt i tråd med våre rutiner, fortsetter direktøren.

Tiltak etter drap i 2013

Nordlund ramser opp flere sikkerhetstiltak som ble satt i gang på Nav-kontorer i Oslo som følge av at en ansatt ble drept på Nav Grorud i 2013.

– Høsten 2013 ble det utarbeidet en grunnsikringsstandard for Nav-kontorene i Oslo i samarbeid med Oslo kommune. Det innebærer at vi jobber systematisk med sikkerhetstiltak, både for å forebygge og håndtere hendelser. Tiltakene innebærer blant annet ombygging av lokaler ved behov, alarmberedskap, rømningsveier, trene på å håndtere ulike hendelser, to i samtaler ved behov, svarer direktøren.

Ifølge Nordlund er sikkerhet satt høyt på dagsorden gjennom HMS-arbeid hvor ansatte og ledere blir involvert. I tillegg trekker hun fram at hvert kontor har dedikerte personer som har kompetanse på sikkerhetsarbeid.

– Er dere bekymret for de ansattes sikkerhet i Nav Oslo?

– Nav-kontorene jobber jevnt og godt for å ivareta sikkerheten for de ansatte. Mitt hovedinntrykk er at ansatte er bevisste og har god kunnskap om sikkerhet, svarer Nordlund og gjentar betraktningene i sitt første svar.

Nav gjør også jevnlige gjennomganger av sikkerheten på kontorene. De skal også gjennomføre beredskapsøvelser nå som flere kommer tilbake på kontorene.