Apekopper

Apekopper gir feber og vannkoppelignende utslett. De fleste blir friske uten behandling. Det er kun i sjeldne tilfeller man ser alvorlig sykdom. Apekopper fører svært sjelden til dødsfall. Sykdommen kan smitte fra dyr (primært gnagere) til mennesker, og kan også smitte mellom mennesker via kontakt med utslett og/eller dråper. Viruset smitter primært ved tett kontakt. Apekopper er vanligst i en del land i Vest- og Sentral-Afrika, men det er nå et pågående utbrudd i flere land.

Kilde: FHI

Siste dagen i mai meldte Folkehelseinstituttet at det var blitt påvist apekopper i Norge. For en uke siden ble det kjent at to personer bosatt i Oslo hadde fått påvist sykdommen.

Torsdag ettermiddag opplyser Siri L Feruglio i FHI at det er fem smittede i hovedstaden.

Trolig flere vil bli smittet

Tross økende antall smittede i byen og landet, er ikke Feruglio overrasket.

– Det er som forventet at det dukker opp enkelttilfeller av apekopper i Norge, mener hun.

Om noen av de smitta har blitt alvorlig syke derimot, svarer hun ikke direkte på.

– Apekopper gir feber og utslett. De fleste blir friske uten behandling. Det er ikke rapportert noen dødsfall i Europa i forbindelse med det pågående utbruddet, svarer Feruglio på spørsmål om tilstanden til de syke.

Hun påpeker også at dette trolig ikke er de siste som blir smittet i Oslo, men hun er ikke veldig bekymret.

– Vi regner med at det vil komme flere enkelttilfeller, men dette er en sykdom som ikke er veldig smittsom og krever tett kontakt for å smitte. Det er viktig å huske at sykdomsforløpet som regel er mildt, sier hun.

Disse bør passe på

Har du noen anbefalinger til de som bor i Oslo?

– Viruset smitter ved direkte hud- og slimhinnekontakt med en smittet person, eller med spyttdråper, for eksempel mellom medlemmer i samme husstand. Det utbruddet som pågår nå er hovedsakelig blant menn som er smittet ved intim kontakt med andre menn. Hvis man får feber og utslett og mistenker smitte, er det viktig å unngå tett kontakt med andre inntil diagnosen er avkreftet.

Likevel understreker hun at nettopp denne gruppen bør være litt ekstra oppmerksom.

– Siden utbruddet som pågår nå er hovedsakelig blant menn som er smittet ved intim kontakt med andre menn, så er det viktige at personer i denne gruppen bør være oppmerksomme på risiko for smitte, også ved reiser, sier Feruglio.