Oslo Høyre ønsker å fjerne leilighetsnormen for å få fart på boligbyggingen i Oslo.

Leilighetsnormen gjelder for sentrumsbydelene Gamle Oslo, Sagene, Grunerløkka og St. Hanshaugen. Den gjelder ikke for de andre 11 bydelene. Å fjerne leilighetsnormen er helt feil medisin, og vil ikke løse problemene på boligmarkedet i Oslo.

Analyse foretatt av Samfunnsøkonomisk analyse AS på oppdrag fra Norges Eiendomsmeglerforbund, viser at leilighetsnormen har hatt flere effekter. Den har bidratt til en mer variert sammensetning av boliger i indre by, ved å redusere små boliger under 35 kvadratmeter og øke andelen større boliger over 80 kvm. Dette er helt i tråd med normens formål og politisk føring.

Analysen viser også at behovet for små boliger under 35 kvm kompenseres i noen grad ved en økning i den nest minste størrelsen, 35-50 kvm, både i bydeler som er omfattet og ikke omfattet av normen.

Høyre må løfte blikket

Svaret er altså ikke å skrote leilighetsnormen, som faktisk fungerer etter intensjonen og har vært en suksess. Oslo er en by med mange single, og det er riktig at det i dag er mangel på små leiligheter. SV vil derfor utfordre Høyre til å løfte blikket. Oslo er en stor by med 15 bydeler. 11 av dem er altså ikke omfattet av normen. Det er helt nødvendig å gjøre noe med bydelene i Oslo som i dag har lavest mangfold av boligstørrelser, som Ullern, Vestre Aker, Nordstrand og Søndre Nordstrand.

Vi vil invitere Høyre med på en dugnad for å bygge flere små boliger i disse bydelene de neste årene.

Høyres forslag til å løse boligutfordringene i Oslo er bare å bygge mer, SV er enig i at det må bygges mer, men det er ikke hele svaret. Løsning er å ta den den politiske styringen tilbake, noe det rødgrønne byrådet er godt i gang med.

Høyres svar er det motsatte: Mer av den politikken som skapte situasjonen vi er i i dag, og å bygge flere minileiligheter i Oslo sentrum.

Det er viktig å ha en variert boligsammensetning i sentrum, det bidrar til mer stabilitet og mangfold i bomiljøene. Vi må sikre at det bygges ulike boliger i hele byen, både store, småog alternative boformer, slik at det er rom for alle i byen vår.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Det er grunn til å frykte at leilighetsnormen fører til økt boligmangel

Les også

Oslo trenger flere rimelige boliger. Det gir ikke høyhusene

Les også

Oslofolk er rause. De orker ikke den negative nedsnakkingen

Les også

Folk med vanlig inntekt har også krav på et godt bomiljø