Fredag lanserer Klimaetaten årets store klimaundersøkelse.

– Resultatene viser at folk både gjør viktige klimavennlige tiltak og i stor grad er positive til klimaarbeidet kommunen gjør, sier direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen.

Særlig trekker hun frem at folk i Oslo reiser mer miljøvennlig og sparer mer strøm enn før.

Klimaundersøkelsen har vært gjennomført årlig siden 2017. Den kartlegger adferd og holdninger til klimatiltak hos befolkning og næringsliv i Oslo og de tidligere Akershus-kommunene.

1502 personer over 15 år i Oslo har svart på undersøkelsen. Ifølge Sørensen er respondentene fra alle bydelene i Oslo, de sier de er trygge på at svarene er representative.

Flere bytter til elbil

I 2022 svarte atten prosent av de spurte at de har byttet til elbil. Det betyr at flere har byttet fra fossil til elbil. I april var 85 prosent av nybilsalget i Oslo elbiler.

Det er en dobling på fire år.

Siden 2019, hvor ni prosent svarte at de hadde byttet til elbil, har det vært en jevn økning.

– Det er positivt at stadig flere sier at de vil bytte til elbil, og kurven bør være stigende helt til hele kjøretøyparken være byttet ut. Fortsatt er det flere som har fossilbil enn elbil i Oslo. Sju av ti biler i Oslo er enten diesel- eller bensindrevet, men vi ser av nybilsalget at det er en høy andel elbiler, sier Sørensen.

Færre bruker bilen

Det er også en økning blant de som svarer at de kjører bil mindre, selv om økningen her ikke er like stor: 24 prosent svarer at de kjører bil mindre, mot 23 prosent i fjor.

Det er også flere som svarer at de reiser mer miljøvennlig til jobb eller skole. I år svarer 48 prosent at de gjør dette.

Dermed har andelen som svarer positivt på dette økt, og er for første gang høyere enn i 2019.

I 2019 svarte 47 prosent at de reiste mer miljøvennlig til jobb eller skole, men andelen som svarte dette fikk et dramatisk fall i pandemiåret 2020 ned til 20 prosent i pandemiåret 2020. Året etter økte det til 44 prosent.

– Overordnet ser vi at jo mer sentralt folk bor, jo mer klimavennlig reiser de. Rett og slett fordi det er enklere. Dette gjenspeiler også Oslo og Akershus-tallene. Folk sier de reiser mer miljøvennlig i Oslo enn Akershus. I Oslo er kollektivtransporten ryggraden i transportsystemet, og er det naturlige førstevalget for mange, sier Sørensen.

Hun peker også på at det har blitt lettere og tryggere å sykle, og i Oslo er også gange en godt etablert transportform. Sammen med en relativt høy andel elbil gjør dette at mange velger klimavennlig når de reiser.

– Overordnet er folk mer opptatt av klima og av egne handlinger. Vi ser av resultatene at kurvene går riktig vei. Ingen kan løse klimautfordringene alene, og ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Slik endres atferd over tid. Jeg er veldig stolt av Oslos befolkning og den viljen de viser til å ta gode og klimavennlige valg i hverdagen, avslutter Sørensen.

Klimaundersøkelsen lanseres mandag og du kan lese mer om den her.

Regjeringen gir ikke videre støtte til kollektivtilbud: – Krise

Det nye MDG-programmet: Ikke én fossilbil innenfor ring 2