UDI bekrefter fredag ettermiddag til NRK at de har stengt mottaket på Furuset i Oslo.

Avisa Oslo erfarer at de fredag har vurdert flere av Hero Norges mottak i Oslo. UDI sier nå at de ikke vil sende flere asylsøkere til Rommen.

Bekymringsmelding på flere mottak

Byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester har mottatt bekymringsmeldinger på flere av mottakene driftet av Hero AS i Oslo. Dette er bakgrunnen for at flere av tjenestene ble stengt.

Ukrainske flyktninger ble torsdag flyttet fra akuttmottaket på Furuset i Oslo. UDI bekrefter til NRK at det var de som stengte mottaket.

Kilder har fortalt til Avisa Oslo at flyktningene bodde i et industriområde, og at leilighetene hadde kritikkverdig standard. På bilder Avisa Oslo har fått tilsendt ser man blant annet store vannskader på baderommet i en av brakkeleilighetene.


Fryser kontrakten

Bekymringene UDI har fått ble fulgt opp med en befaring på Furuset for se på forholdene og om kravene i kontrakten blir innfridd.

Fredag bekrefter UDI at mottaket ble stengt. Til Avisa Oslo skriver direktør for Mottak og retur Borghild Fløtre i en mail:

– Vi har i dag stengt mottaket på Furuset midlertidig. Det er ikke slik beboerne skal ha det i våre mottak. Vi beklager at de har blitt møtt på denne måten.

Kontrakten med Hero fryses derfor inntil forholdene er utbedret og beboerne har blitt flyttet til Økern.

– Vi har hatt en god dialog, og vi ble enige om at det var den beste løsningen. Det er en felles avgjørelse mellom oss og UDI som er helt konfliktfri, sier regionsleder Ole Valen i Hero Norge AS.

– Vi kan godt ta selvkritikk på at vi kunne fått en fortgang i forhold til utbedring av uteområdene. Men så er det totalt sett hele beliggenheten som var en avgjørende faktor.

Hvor mange flyktninger måtte flytte?

– Jeg mener det var 29 som var på Furuset. De bodde der ett døgn, så ble de flyttet til Økern på onsdag.

Fløtre sier UDI har hatt begrenset mulighet til å drive kontroll og kontraktsoppfølging i den fasen hvor de har opprettet mottak raskt, men at er en helt klar forventning om at deres leverandører tilbyr egnede boligforhold, skikkelige arbeidsforhold, og en bemanning og kompetanse som er egnet til å innkvartere mennesker som søker beskyttelse i Norge.

– Vi går nå inn i en ny fase hvor vi vil foreta kontraktsoppfølging og kontroll av mottak. Vi har god dialog med Hero. I dette tilfellet var det krav som ikke ble overholdt hos en av Heros underleverandører, skriver Fløtre.

– Er Økern å anse som forsvarlig?

– Kravet om trygghet og sikkerhet er bedre på Økern. Driftsoperatøren har imidlertid fått beskjed om å gjøre enkelte utbedringstiltak for å imøtekomme våre krav til drift.

Vil ikke sende flere til Rommen

Avisa Oslo har også stilt spørsmål om mottaket på Rommen, og har fått bekreftet at det også har vært et tema å flytte beboerne på Rommen. UDI skriver at de har funnet avvik på mottaket som skulle være klart fra 1. april.

Ifølge UDI har de 14 beboerne fått tilbud om å flytte, men alle ønsker å bli boende.

– Vi har dialog med Hero, som allerede har satt inn tiltak på noen av de avvikene vi har påpekt. Vi fortsetter god dialog med Hero og ser på ulike tiltak for å bedre forholdene. Sikkerhet er det viktigste for oss, og at beboere skal føle seg trygge, skriver UDI i en mail fredag kveld.

– Vi sender ingen nye til Rommen før tiltakene er på plass.

– Det vi er blitt enige om er at Rommen blir ikke frosset på noen som helst måte. Det bor 14 stykker der i dag, dersom det er behov vil det komme nye beboere, men vi er enig med UDI om at vi skal prøve å unngå det inntil alt er på plass. Nå er området sikra og det er det viktigste, svarer Ole Valen i Hero.


Avvikene som ble påpekt på Rommen, ifølge Valen, var at uteområdet ikke var tilfredsstillende i forhold til barn og at det manglet et fellesrom.

Fellesrommet er en brakkerigg på 100 kvadratmeter.

Vi håper og tror at det deler av det kommer til uka og resten rett over påske.

Hva legger dere i «ikke tilfredsstillende», var det farlig for barn?

Det er øye som ser. Men vi er veldig enige med UDI om å sette opp noen gjerder ved en liten skråning og lage trygge gangveier inn til selve området. Vi hadde planer om å gjøre dette, så var det litt forsinkelse. Men huseier har hevet seg rundt i dag og sikret hele området.

Han sier de sammen med UDI har laget en framdriftsplan, og når nattefrosten gir seg vil de også legge gress og sette opp lekeapparater rundt brakkene.

Her skal mer enn 160 flyktninger bo i brakkerigger