Det er ikke lenger påbudt med munnbind i butikker i Oslo, mens i kollektivtransporten og taxier videreføres kravet. I stedet for to meters avstand er det nå enmeteren som gjelder.

En rekke andre lokale restriksjoner fjernes. Det gjelder deriblant forbudet mot flere enn ti personer i private hjem og antallsbegrensninger for butikker, kjøpesentre, treningssenter, svømmehaller og lignende steder.

Arrangementer innendørs kan ta imot 200 gjester på faste sitteplasser, eller 50 gjester uten sitteplass.

Utendørs er det lov med 600 personer med faste plasser fordelt på tre grupper. Uten faste plasser er 200 personer grensen.

Fortsatt russebuss-forbud

Blant restriksjonene som videreføres, er forbudet mot russebuss og påbud om hjemmekontor. Begge videreføres til og med 4. juli.

Skjenkestoppen til midnatt gjelder fram til samme dato, uavhengig om denne regelen fjernes nasjonalt.

Nedgang i smitten

Smittetallene i Oslo har ligget stabilt lavt den siste tiden. De tre siste dagene er det registrert henholdsvis 18, 19, 12 og 27 nye covid-19-tilfeller.

Ser man på tallene for sist uke, peker pila kraftig ned. Sist uke ble det registrert 292 nye smittede i Oslo. Det er en solid nedgang sammenlignet med uken før, da tallet var 596.

Vi må tilbake til uke 40 i fjor sist uketallet var så lavt i Oslo.