– Det er veldig synd. I fjor fjernet de hundeparken i Stensparken, noe som betyr at vi ikke har noen parker igjen i indre by. For oss som bor i sentrum og ikke har marka rett på utsiden, er det fint med slike parker, sier Daniela Farias.

Hun bor rett ved Iladalen park, og går daglig tur med hunden i området. Siden hundeluftegården ble satt opp høsten 2019 har hun hver dag tatt turen innom med Patterdale Terrieren Nemi (3).

Men snart er ikke det lenger mulig.

I et brev fra Bydel Sagene i forrige uke skriver park- og nærmiljøkonsulent Mads B. Nakkerud at gjerdet rundt luftegården vil bli fjernet innen utgangen av februar. Etter å ha mottatt klager fra naboer, har Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune vedtatt at gjerdet er satt opp ulovlig – da det ikke ble søkt om og er i strid med reguleringsformålet til parken.

Sagene Avis har også omtalt saken tidligere denne uka.

Saken fortsetter under bildet.

Nabo: «Uutholdelig»

Saken startet allerede høsten 2019 da beboere i et sameie i Iladalen påpekte at luftegården var søknadspliktig. Det er Bydel Sagene som har satt opp gjerdet, da de har ment at oppføringen har vært i tråd med formålet til parken.

Høsten 2020 fulgte beboeren opp saken, og sendte brev til fylkesmannen der han blant annet skrev følgende:

«Som berørte naboer ser vi oss nødt til å agere. Plagene med hundeluftegården har eskalert utover sommeren, og (...) lager en støy som til tider er så uutholdelig og som varer så lenge at man ikke ønsker å oppholde seg på sin egen balkong (..). Nå som store deler av befolkningen må forholde seg til hjemmekontor på ubestemt tid, blir situasjonen enda mer prekær».

Videre skriver han at enkelte vurderer å flytte fra sameiet utelukkende som følge av hundeluftegården.

Og like før jul ble naboene hørt. Da vedtok PBE at gjerdet var satt opp ulovlig, og pekte på at parken skulle være åpen for alle ulike grupper av befolkningen med ulike preferanser hele døgnet: «Vi mener derfor at en inngjerding og beslaglegging av et avsatt areal til et bestemt formål er i strid med reguleringsplanens formål».

Nå er det hengt opp et skriv på hundeluftegården om at gjerdet vil bli fjernet. Det får Farias til å reagere.

Saken fortsetter under bildet.

– Ikke en privat bakhage

– Jeg synes det er merkelig at folk i én blokk kan ha så mye innflytelse på hva som skjer i en offentlig park. Man må tåle litt støy når man bor innenfor Ring 2, for det er litt liv og bråk i en storby, sier hundeeieren.

Selv bor Farias også rett ved parken, men sier at hun ikke kjenner seg i beskrivelsen om at det skal være «uutholdelig».

– Det virker ikke som de villige til å tilpasse seg. Jeg bor nære parken og hører bråk derfra, men det er ikke sånn at det er for mye. Jeg kan være enig i at luftegården kan være plassert litt nærme bygget, men dette kunne de ha løst ved å flytte gjerdet noe lenger opp i dalen. Sånn som det blir nå, at den fjernes helt, er bare trist, sier hun og legger til:

– Det virker som om noen her er imot alt som planlegges i Ilaparken, inkludert det nye parkøkologiske senteret i motsatt ende av dalen. Vi som bor i området og bruker parken, kan ikke akseptere dette. Iladalen er ikke en privat bakhage for de som bor i blokkene rundt.

Nakkerud i Bydel Sagene avslutter brevet om fjerningen av hundegården slik:

«Vi stiller oss fortsatt undrende til dette, da de fleste parker og friområder i Oslo inneholder elementer som kun er tilpasset utvalgte brukergrupper. For eksempel er lekeplasser beregnet for ett segment, trimapparater for et annet, ballbaner for et tredje osv.»