– Pukkellaksen blir vi nok ikke kvitt med det første, er jeg redd. Vi må nok bare innfinne oss med det, sier Eivind Stensrud til Avisa Oslo.

Han er sportsfisker, og driver Facebook-gruppa «Laksefiske i Akerselva». De siste ukene har han, sammen med en rekke bekjente, flere ganger vært ute på kveldstid for å fange og fjerne pukkellaks som har funnet veien til delen av Akerselva der den norske Atlanterhavslaksen har sin gyteplass.

AO har tidligere skrevet om den uønskede laksearten pukkellaks, som de siste årene har skapt store problemer for elvene nord i landet. Så langt i år har over 70.000 pukkellaks blitt fanget i norske vassdrag, og da særlig i Finnmark og Troms, ifølge nisjeavisen iLaks.

Etter hva Stensrud kjennskap til, har det hittil blitt tatt ut i underkant av ti pukkellaks fra Akerselva, men flere av disse har allerede vært i gang med gytingen, og dermed lagt egg i elva.

– Vi fant en ferdig gytt pukkellaks på søndag. Den har gjort seg ferdig og er fornøyd, etter det som trolig er en vellykket gyting. Flere av pukkellaksene vi har tatt har vi tatt mens de gyter, sier han.

Les også

Dette er laksen som kan ødelegge for Oslo-elvene

Kalles «zombielaks»

Det er mange årsaker til at pukkellaksen er uønsket. AO har tidligere snakket med forsker Eva Thorstad i Norsk institutt for naturforskning, som er ekspert på fiskebiologi og vandringer av fisk. Hun trekker frem følgende ulemper med den fremmede laksearten:

Problemene med pukkellaks

  • Pukkellaks kan ha med seg sykdomsorganismer som smitter laks, ørret og sjørøye.
  • I store stimer kan de fortrenge lokal laks, og forstyrre laksens atferd når de står i ro i elva fram mot gyting. Er også kjent for å ha en aggressiv atferd mot andre laksefisk.
  • Kalt «zombielaks» fordi den dør etter gyting i elva.
  • Mange døde pukkellaks kan dette føre til sopp på annen fisk samt forråtnelse og forurensning i elvene.
  • Store mengder død pukkellaks i elvene kan påvirke hele økosystemet på uforutsigbart vis.
  • Pukkellaks er kjent for å vandre ut i sjøen samme vår som de klekkes, mens laks og ørret står i elva 2-4 år før de går ut i sjøen. Dette gjør at ungene får økt konkurranse.
  • Flere undersøkelser fra Stillehavet viser at i de årene pukkellaks forekommer i store mengder i havet, så reduseres andre laksearter.

Fisken Stensrud og vennene fant på søndag, var ferdig gytt, og var allerede død da den ble funnet. Det er denne egenskapen – at fisken dør etter gyting – som har gitt den kallenavnet zombielaks.

Foreløpig er det altså snakk om et ganske lite antall pukkellaks i Akerselva, men eksperter AO har snakket med tidligere er klare på én ting: Det er ingen grunn til å vente til katastrofen er for stor.

– Det er jo dette vi snakket om for et par uker siden. Det er et lite varsel om hva fremtiden kan bringe, mener Stensrud.

Frem til 2017 var pukkellaksen et relativt sjeldent syn i Norge, og kun helt nord i landet, ved grensa mot Russland, hadde noen hundre eksemplarer blitt registrert i elvene. Så skjedde det noe.

Sommeren 2017 begynte meldingene om fangst av pukkellaks å komme fra elver over hele landet. Norsk institutt for naturforskning (NINA) skriver i en rapport fra 2018 at 6390 pukkellaks ble registrert fanget året før. I 2019 var tallet 20.029. Så langt i år er antallet mer enn tredoblet.

Pukkellaksen har en livssyklus på to år, som vil si at den dukker opp i norske elver i oddetallsår.

– Ikke noe man får gjort noe med det første

Selv om Stensrud og flere andre har stått på for å få fjernet pukkellaks fra elva, har altså flere av fiskene gjort seg ferdige med gytingen. De fleste av disse har blitt tatt i nedre del av elva, altså sør for laksetrappen som er installert ved fossen utenfor Mathallen på Vulkan.

I denne laksetrappen er det også installert en fisketeller, som har registrert flere passeringer av pukkellaks opp til den øvre delen av elva.

–Det har ikke gått så mange pukkellaks forbi telleren, men det er mest sannsynlig flere som oppholder seg i nedre del hvor gyteforholdene er bedre på den lavevannstanden.

Stensrud er ikke spesielt optimistisk.

– Det er ikke noe man får gjort noe med det første. Det er ikke lett å tømme elva for pukkellaks uten at det går utover alt annet liv der. I jakten på pukkellaks har vi blant annet sett en del ål, som er kritisk truet internasjonalt. Det er litt som forventet, sier han, og legger til:

– Det er jo ikke ønskelig, for å si det sånn.