– Det er en målsetting for norske myndigheter å bidra til ivaretakelse av artsmangfoldet i norsk natur, også når en hvalross dukker opp på uvante steder. Imidlertid må hensyn til menneskers liv og helse alltid veie tyngst når konflikter mellom ville dyr og mennesker oppstår.

Det skriver fiskeriministeren i et skriftlig svar til MDG-stortingspolitiker Lan Marie Berg. Berg ba Skjæran redegjøre i detalj for hvilke vurderinger som ble gjort fra Fiskeridirektoratet ved avlivning av Freya tidligere i sommer.

I svaret vektlegger Skjæran først at direktoratets sjøtjeneste brukte store ressurser for å skjerme hvalrossen.

– Det ble benyttet en mobil flytebrygge for å hindre at dyret la seg til på steder hvor det kunne oppstå fare for skade. For å bidra til å hindre at farlige episoder kunne oppstå, gikk myndighetene aktivt ut til publikum med anmodning om å avstå fra å søke kontakt med hvalrossen, og det ble periodevis holdt vakt for å holde folk unna, skriver Skjæran.

Deretter tilføyer han følgende:

– Myndighetenes anmodninger ble ikke fulgt av publikum, og det resulterte i situasjoner der både publikum og hvalrossen sto i fare for å bli skadet eller liv kunne gå tapt. Dyret fremsto etter hvert også som mer stresset.

Andre tiltak ble vurdert

Skjæran viser videre til dyrevelferdslovens paragraf 12. Der stadfestes det at avlivning i nødstilfelle skal skje i størst mulig grad skje på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

Fiskeriministeren framhever at andre tiltak ble vurdert, deriblant flytting og bruk av medikamenter.

– En medikamentell immobilisering av hvalrossen ble vurdert, det er imidlertid ansett som svært vanskelig å bedøve en hvalross på en forsvarlig måte. Den store kroppen, begrenset tilgang til blodårer og tilbøyelighet for plutselig fysiologiske forandringer under medikamentell immobilisering, gjør at en slik inngripen er forbundet med betydelig risiko for skade eller drukning for hvalrossen.

– På bakgrunn av stor usikkerhet om det faktisk var dyrevelferdsmessig forsvarlig å gjennomføre, samt de betydelige kostnadene knyttet til en slik operasjon, ble det besluttet at flytting ikke var et alternativ. Avgjørelsen om avlivning har vært gjenstand for en grundig vurdering, understreker fiskeriministeren i svaret.

– En skammens dag

Svaret kommer etter krass kritikk fra flere hold.

Oslo MDGs gruppeleder Eivind Trædal, skrev i en e-post til Avisa Oslo at han mener skytingen av Freya er et resultat av «kollektiv idioti.»

– Dette er en skammens dag for Oslo. Både her og i Bærum har folk behandla er vilt, farlig og utrydningstrua dyr som en sirkusattraksjon. Naturen er ikke til for å gi oss kule bilder til Instagram. Hvis folk hadde brukt sunn fornuft og holdt seg unna dyret, så hadde Freya fått leve videre.

Han mener det er vanskelig å forstå hvorfor Fiskeridirektoratet ikke har funnet en bedre løsning.

– Vakthold eller flytting ville ha spart livet til en fredelig og utrydningstruet skapning. Det er ikke mange dager igjen av badesesongen, skrev Trædal.

LES OGSÅ: