– Beboerne hadde en gjennomsnittsalder på over 90 år og hadde underliggende sykdommer i tillegg til at de var syke med covid-19. De fire beboerne døde denne uken, sier etatsdirektør Helge Jagmann i pressemeldingen.

Det ble oppdaget et covid-19 utbrudd på Langerudhjemmet i slutten av oktober. Omfattende testing avdekket at 24 beboere og syv ansatte var smittet.

Koronautbrudd ved Langerudhjemmet

– Det er ikke kommet inn nye smittetilfeller de siste tre dagene, men sykehjemmet fortsetter å teste medarbeider og beboere med symptomer. Tre av medarbeiderne som var smittet er nå friskmeldte, sier etatsdirektøren.

Siden pandemiens start er 66 beboere som var syke med covid-19 døde på sykehjem i Oslo, ifølge kommunen. Tre av disse døde etter innleggelse på sykehus.

– Rapporteringen mandag 1. november viste at det var 32 smittede beboere fordelt på fire institusjoner og 57 smittede medarbeidere fordelt på 28 institusjoner, sier Jagmann.

De fleste sykehjemsbeboere fullvaksinert

95 prosent av medarbeidere på sykehjem og helsehus i Oslo er fullvaksinerte. Tidligere denne uken skrev NRK at 422 sykehjemsansatte fortsatt ikke er vaksinert.

Beboere på sykehjem i Oslo fikk den 3. dosen med covid-19 vaksine i begynnelsen av oktober.

– Kun noen titalls av de rundt 3.400 beboerne på sykehjemmene er ikke fullvaksinerte, opplyser Jagmann

422 sykehjemsansatte i Oslo er uvaksinerte