– Hvis det ikke kommer tunge, faglige råd om å videreføre nasjonal skjenkestopp, bør tiltaket oppheves denne uka, mener finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Kommunene må få selv få avgjøre om skjenkestopp eller begrensede skjenketider er nødvendige, sier Vedum til Dagbladet.

Regjeringen har vært under økende press om smitteverntiltakene, blant annet om hvorvidt beslutningen om å innføre nasjonal skjenkestopp er et forholdsmessig tiltak.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varslet fredag at det vil komme lettelser i smitteverntiltakene. Tiltakspakken som ble innført før jul, løper ut fredag 14. januar.

Vedum vil ikke forskuttere hva regjeringen vil legge fram, men sier det jobbes med en modell der kommunene har innflytelse over tiltak, inkludert skjenkestopp.