Etter et halvt års opphold i Thailand, landet mannen på Gardermoen i slutten av april.

Før avreise hadde han tatt koronatest, som var negativ, og hadde håpet at fastlegen skulle frita ham fra karanteneplikt på grunn av helseproblemer, uten at dette var gått i orden.

Strenge regler

Reglene som gjaldt på tidspunktet, var at reisende til Norge var pliktige til opphold på karantenehotell dersom de ikke kunne avvikle hjemmekarantene. Reisende hadde ikke lov til å ta offentlig kommunikasjon for å avvikle hjemmekarantene.

I stedet ble de reisende busset til aktuelle hoteller på Romerike og i Oslo.

47-åringen endte opp i Oslo sentrum.

To dager etter ankomst hotellet, forlot han det i en taxi og dro til en venn, hvor han bodde i to dager. Deretter ble han hentet av sin far og kjørt hjem til Trøndelag.

Da mannen nylig måtte møte i Oslo tingrett, tok ikke retten stilling til mannens forklaring om at han fikk «panikk» på grunn av en helsediagnose. At han stakk derfra, medfører ikke noe annet resultat enn en domfellelse, konkluderer dommerne.

Politiet ga mannen først en bot på 20.000 kroner for overtredelse av Smittevernloven, men mannen nektet å betale.

Fordi mannen belastet rettsapparatet, økte boten med 4.000 kroner.

I tillegg må han betale 1.500 kroner i saksomkostninger.