Politiet og ambulanse er til stede på Grønmo, sørøst i Oslo, etter at de har fått meldinger om skudd i området.

Det som politiet fikk melding om 18.14 i dag var at i området Grønmo var hørt det som blir beskrevet om skudd. Så vi reiser selvfølgelig til stedet med store ressurser og er nå i gang i området og ser etter et eventuelt åsted og eventuelle interessante personer, sier innsatsleder Thomas Broberg som prater med pressen på området i halv åtte-tiden torsdag kveld.

– Flere skudd

Innsatslederen forteller at meldingen gikk ut på at det hadde blitt avfyrt flere skudd, men har ingen formening om hva slags type våpen det er snakk om.

Det er viktig for meg å presisere at vi ikke har gjort noe funn av skadde personer eller noe konkret funn av noe åsted, men vi snakker nå med vitner som har meldt fra om dette her om noen observasjoner som vi sjekker ut, sier han.

Innsatslederen forteller at de har store ressurser i området, men at de begynner å trappe ned.

– Vi har allerede hatt et veldig stort politipådrag i området her. Vi søker med politihelikopter, har beredskapstroppen i området og veldig mange politimannskaper som søker etter aktuelle biler og personer. I tillegg til det har vi innsatt andre knutepunkter i byen for å se om vi fanger opp et eller annet, men per nå så har dette vært resultatløst så vi begynner å forsiktig trappe ned innsatsen.

Trolig et dyr

Klokken 19.29 opplyser politiet at de mistenker at noen har avfyrt skudd mot et dyr på stedet.

Det er gjort funn av en mindre mengde blod på stedet. Dette blodet stammer ikke fra mennesker, så hovedhypotesen er at noen har avlivet et dyr på stedet. Vitner mener også å ha hørt dyreskrik i det aktuelle tidsrommet.

– Vi har mottatt melding om at det skal være avfyrt skudd på stedet. Hendelsen skjedde cirka 30 minutter før politiet ble varslet, skrev politiet i en pressemelding tidligere i kveld.

Politiet har sperret av en parkeringsplass, politihelikopteret henger over området, og hundepatruljen driver med søk.

Politiet anser det egentlig som trygt i området her nå, forteller Broberg i halv åtte-tiden torsdag kveld.