(Oslodebatten)

Bjørndal og Søndre Nordstrands befolkning er blant landets fattigste, langt nede på alle levekår- og inntektsstatistikken. Fornebu og Bærum, derimot, finner vi alltid suverent øverst på de samme statistikkene. Og der mangler det ikke på hjelp fra hverken rike onkler eller politikere, når det er snakk om å hjelpe frem samferdselsprosjekter, enten de heter Fornebubanen eller ny E18.

På Bjørndal, i Søndre Nordstrand, har det vært pratet om T-bane i 30 år. Men det blir for dyrt. Så vi humper av gårde på bussen som før. Da byggingen av Follobanen startet, øynet mange en mulighet. Det skulle etableres en tunnel inn til banen på Åsland, rett under Bjørndal, 13 km sør for Oslo sentrum.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Ved å etablere Åsland stasjon inne i fjellet, kunne reisetiden inn til Oslo i rushtiden vært redusert for Bjørndals 10.000 mennesker. Og, hva bedre er: Det ville utløse massiv utbygging på Gjersrud-Stensrud på grensen mot Ski, som omtales som det siste store utbyggingsområdet i Oslo. Boligbygging for vanlige, ikke spesielt rike mennesker, men planene står på stedet hvil pga manglende kollektivløsning.

Prisen for Åsland stasjon ble estimert til 1, 4 milliarder kroner, og det framtidige kundegrunnlaget er på 60.000 mennesker, i følge uavhengige beregninger fra Norconsult, skrev Aftenposten i 2015.

Prisen per innbygger ville da ligget rundt 23 000 kroner mot Fornebubanens kostnad på minst én million kroner per innbygger. Det ville vært en lavthengende klimafrukt, skulle man tro.

Men hva sa staten? Staten sa: «Vi har ikke tid. Dette ligger ikke i budsjettet. Vi kan ikke forsinke Follobanen for småting. Og dessuten vil folk fra Ski måtte bruke hele 2 minutter ekstra på togturen på vei til jobb.»

Lavinntekt-Oslo finansierer riking-Bærum. Fiffig.

Samferdsel finansieres i hovedsak gjennom et samarbeid mellom stat og fylke/kommune, og her kommer Oslopakke 3 og bompengefinansiering inn.

Minerva publiserte nylig en artikkel som viser hvem i Oslo-området som betaler mest bompenger. Her har vi endelig en statistikk der Oslo øst er på topp: For mens en bilist i Alna betaler nær 700 kroner i bompenger i snitt i måneden, og en i Søndre Nordstrand nær 600 kroner, slipper Bærum unna med en betaling nede på 300-tallet i måneden. Det var fiffig. Lavinntekt-Oslo finansierer riking-Bærums fremtidige Fornebubane.

Jeg er 100 prosent for bompengeringen og det grønne skiftet, og jeg har jobbet for klima i alle år. Jeg vet også at Follobanen og Fornebubanen finansieres av helt ulike instanser Men, når man nå løfter blikket og ser hva som skjer, hvordan ser samfunnsutviklingen egentlig ut?

På Bjørndal takker BaneNor for seg nå, etter å ha støyet og sprengt for lokalbefolkningen i årevis. Skogen er rasert av et 10 meter høyt deponi med fyllmasser. Massene skulle egentlig fjernes, men BaneNor fikk - for å spare penger - lov til å legge igjen deponiet allikevel, mot å slenge ut litt gressfrø og sette ned noen furukvaster hist og her. Den ekstra veien BaneNor lovet oss opp til Bjørndal, har visst også gått i glemmeboken. Den ble for dyr, den også.

Så vi vet hva vi har å holde oss til. Fornebu bejubles av alle de som teller - det vil si alle de som ikke bor i Oslo øst. For Oslo øst, som betaler for festen, «har vi ikke tid til.» Let's party!

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Riktig vedtak – med ubehagelig høy risiko

Les også

Flere og flere på Fornebu innser vanviddet

Les også

Bensinstøtte, som noen etterlyser, vil gi flere rentehopp

Les også

De få timene lufta var trygg å puste inn var på natten