Bakterien Pseudomonas aeruginosa er påvist i pakker med fuktede engangs-vaskekluter. Bakterien har ført til utbrudd ved flere sykehus.

Overlege Kirsten Gravningen ved Folkehelseinstituttet sier i en pressemelding at helseforetakene har deltatt i en omfattende utbruddsetterforskning.

I etterforskningen er det blant annet er gjennomført kartlegging av smittede pasienter og undersøkelse av produkter og utstyr de har vært i kontakt med, har vært prioritert.

– Nå blir det viktig å finne omfanget av forurensning i mistenkt produkt, sier hun.

Sykehusinnkjøp har nå varslet alle helseforetak i Norge om inntil videre å stoppe bruk av vaskeklutene fra den aktuelle produsenten.

Ble oppdaget i november

Smittevernoverlege Egil Lingaas ved Oslo universitetssykehus sier til Sykepleien at det er funnet samme bakteriestamme i klutene og det pågående utbruddet av Pseudomonas aeruginosa ved norske sykehus.

– Vi har til nå funnet den i til sammen ni pakker med kluter, sier han.

Det pågående bakterieutbruddet ble først oppdaget i november på UNN i Tromsø. Det ble gjort funn av bakterien i en uåpnet pakke av produktet, som stammer fra produsenten Vernacare i England. Utbruddet med bakterien er påvist ved 33 sykehus i Norge, og det omfatter nå 239 pasienter.

Lettet over funnet

Lingaas sier til NRK at han tror alle er lettet for at smittekilden er funnet.

– Da vet vi hva vi skal gjøre, og alle har sluttet å bruke våtserviettene. Sånn sett er det jo lett å stoppe smitten, når vi vet hva som er smittekilden, sier Lingaas.

Produsent og leverandør skal ha trukket produktet fra markedet fram til etterforskningen er over, og fabrikken ser om de kan finne en årsak til at bakterien har kommet inn i produksjonen deres.

Seksjonsleder for medisinsk intensiv på Oslo universitetssykehus, Ullevål, Elin Andresen, sier til Sykepleien at disse klutene har vært vanlige å bruke på de fleste pasienter på hennes avdeling. Men fredag kom det melding om at klutene ikke lenger skulle brukes, forteller hun.

Samarbeider tett

Vernacare skriver i en uttalelse til Bergensavis en at de er klar over undersøkelsene FHI nå gjør, og understreker at de samarbeider tett med dem for å finne årsaken til utbruddet.

– Det ser ut som om den antatte forurensingen er forbundet med kun ett parti. Vi sporer nå forsendelsesruten for å finne ut hvilke sykehus hver enkelt eske har blitt sendt til, og vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi har det, sier Global Category Director Rachel Downham.