Det var 55.700 nye personer som sykmeldte seg forrige uke, varsler Nav. Tallet ligger stabilt også for antallet koronasykemeldte, som er om lag halvparten.

– Det at de ser at tallet på sykmeldte ikke fortsetter å stige er veldig interessant og i tråd med utviklingen i smittetallene vi ser nasjonalt sett, sier fagdirektør for smittevern i Folkehelseinstituttet, Frode Forland, til NTB.

– Vi kan ikke si med sikkerhet at dette har snudd, men det er en indikasjon på at vi kan lese noe ut fra sykemeldingsstatistikken som samsvarer med smittetallene, sier Forland.

Positive tall

Han kaller det relativt positive tall fra Nav.

– Men det er viktig å si at det fortsatt er en veldig krevende situasjon i mange områder. Det er nå toppen er her, og mange steder er det vanskelig å få det til å gå rundt, sier FHI-toppen.

Antallet nye personer med legemeldt sykefravær forrige uke var 300 færre enn uka før, viser tall fra Nav. Av disse ble 28.900 sykmeldt for koronarelaterte diagnoser, noe som er samme antall som uka før.

Tror toppen er nå

– Veksten i antall nye sykmeldte har tydelig stoppet opp, og antallet nye sykmeldte har nå vært stabil de siste tre ukene. Lettelsene i smitteverntiltakene har så langt ikke resultert i flere sykmeldte arbeidstakere, sier statistikksjef i Nav, Ulf Andersen.

Det er 27.800 flere sykemeldte enn samme uke i fjor. Det er flest sykmeldte i helse- og sosialtjenestene, med 15.100 personer.

Forland i FHI påpeker at det fortsatt er et skyhøyt sykefravær flere steder.

– Statsforvalterne har regelmessig rapportert om høyt sykefravær, og at det i noen kommuner er opp mot 20 prosent. Toppen er absolutt der, og det at halvparten av alle sykemeldte er sykmeldt på grunn av korona viser jo også det, sier Forland.

Topp de neste ukene

– Hvis toppen er nå, hvor lenge vil den vare?

– Toppen er nok nå denne uka og ukene som kommer. Siden det ikke er en nedadgående smittetrend i hele landet, er det litt usikkert, sier Forland.

Smittetrenden viser at det i Oslo og Viken har stabilisert seg og nå er nedadgående trend, mens alle andre fylker har en stigende smittetrend. Tallene er ikke direkte sammenlignbare på grunn av endringer i testregimet.

– Det er en trend som er ganske lik som i Danmark. Der de tidligere har hatt mest smitte er i København, som nå har minst smitte. Vi ser jo at de fylkene i Norge som har hatt minst smitte, nå kommer opp på samme nivå som de andre, sier Forland.

Jevnt fordelt smitte

FHI har anslått at smittetoppen kommer i slutten av februar og starten av mars. Antallet koronainnlagte kan dermed få en topp rundt to uker etter det, men for sykefraværet vil toppen trolig harmonere mer med når smittetoppen er.

– Smittetrenden samles nå på et nivå rundt 4-5.000 registrerte smittede per 100.000 innbyggere de siste to uker i de fleste fylker i landet, sier Forland.

Han påpeker at det er en nedadgående tendens i de yngste aldersgruppene. Det kan være positivt for sykefraværet ettersom smitte i disse aldersgruppene kan medføre dobbelt fravær: Først må foreldre være hjemme med syke barn, så selv når de er blitt smittet av barna.

(©NTB)