– Den er ikke påvist i Norge ennå, men det er en mulighet for at den kan ha kommet også til Norge uten at den er påvist, sier direktør i FHI, Camilla Stoltenberg, i en pressemelding.

Uttalelsene kommer i forbindelse med en risikovurdering FHI har lagt fram som tar for seg den nye varianten av koronaviruset.

Kommer sannsynligvis

Omikron ble oppdaget 23. november i Sør-Afrika og har spredd seg raskt, også til flere land i Europa. Det er foreløpig ukjent hvor utbredt den er, men FHI påpeker at omikron er i ferd med å forskyve delta som den dominerende varianten i Sør-Afrika.

FHI vurderer det som sannsynlig at omikron vil komme til Norge og at den fremstår som mer smittsom enn deltavarianten.

Samtidig påpeker de at det fortsatt er stor usikkerhet rundt den nye varianten som følge av begrenset kunnskap.

Ikke mer alvorlig sykdom

Så langt er det imidlertid lite sannsynlig at omikron gir mer alvorlig sykdom enn delta.

– Det er for tidlig å vurdere hvor godt vaksinasjon beskytter mot smitte med omikronvarianten, men vi regner med fortsatt beskyttelse mot alvorlig sykdom, sier Camilla Stoltenberg.

Risikovurderingen trekker fram at det foreløpig er ingen analyse av sykdomsspekteret ved sykdommen, men at enkelte mediesaker har meldt om et mildt sykdomsbilde. Dersom varianten hadde gitt mer alvorlig sykdom, mener FHI at det sannsynligvis hadde blitt oppdaget per nå.

FHI mener at det er ønskelig å stoppe eventuelle lokale utbrudd med omikron i Norge, men er klare på at den blir umulig å stoppe dersom den har mye større spredningsevne enn delta.

Det er satt i gang flere tiltak for å håndtere utviklingen.

Dette er tiltakene

  • Føre var-tiltak mot import av varianten tar sikte på å forsinke innførselen av viruset til landet mens man skaffer mer kunnskap for risikovurdering og vaksinerer flere, men tiltakenes nytte og ulemper må vurderes fortløpende, særlig når varianten eventuelt blir utbredt i flere land.
  • Overvåking: Folkehelseinstituttet følger utviklingen internasjonalt og vil samarbeide med de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene og kommunelegene i landet om å oppdage omikronvarianten i Norge.
  • Vaksinasjon: Kommunene gjennomfører raskt vaksinasjon med tredje dose til alle som er 65 år og eldre og ansatte i helse- og omsorgstjenestene.
  • Ytterligere tiltak vurderes fortløpende.

Kilde: Folkehelseinstituttet