At de ikke anbefaler å stenge skolene, skyldes den høye vaksinedekningen i den voksne befolkningen, skriver Aftenposten , som har fått tilgang til FHIs epost med råd til Oslo kommune.

Dette må i så fall gjøres helt unntaksvis, men da først på enkeltskoler og enkelte klasser, og det må være kortvarig, mener FHI. Oslo oppfordres til å endre fra grønt til gult nivå på skoler hvor det er nødvendig.

Flere skoler i Oslo har ifølge Aftenposten gått over på gult nivå. Onsdag hadde over 30 klasser på videregående skole innført digital undervisning igjen.

FHI råder videre kommunen til å oppfordre til mindre sosial kontakt på fritiden ved mye smitte på skolen og i omgangskretsen. De mener skoler bør vente med arrangementer og større samlinger på tvers av klasser og trinn, også på grønt nivå.

I tillegg anbefales kommunen å vurdere flere tiltak på fritidsaktiviteter, som å utføre aktivitet utendørs dersom det er mulig, samt å redusere gruppestørrelser.

FHI fremhever også at det er viktig å få vaksinert 16- og 17-åringer raskt, samt å komme i gang med jevnlig testing på skoler. Oslo starter med dette mandag.

LES OGSÅ: