Folkehelseinstituttets (FHI) fagdirektør Frode Forland svarer dette på spørsmål fra Dagbladet om den danske pandemieksperten Lone Simonsens nylige uttalelse.

Ifølge henne vil halvparten av den danske befolkningen sannsynligvis ha gjennomgått koronainfeksjon innen utgangen av januar, og hun mener at koronapandemien vil ebbe ut innen våren.

Forland viser til at Danmark har bedre oversikt og mindre mørketall enn Norge.

– I Norge antar vi at vi har klart å oppdage halvparten av dem som har gjennomgått infeksjon, kanskje. Men om vi ser på våre undersøkelser, så er det ikke usannsynlig at bortimot halvparten av barn og unge i Oslo har gjennomgått covid-19-infeksjon og fått god beskyttelse, sier han til avisen.

Han sier videre at FHI håper på å få en kontrollert smittespredning framover i Norge, men at man må være forberedt på at mange vil bli smittet nå.