I slutten av januar må fire personer i 20-årene – to menn og to kvinner – møte i Oslo tingrett, formentlig etter at de har nektet å vedta foreleggene de fikk av politiet for å ha deltatt på privatfester i november og desember:

 • De to kvinnene skal ha deltatt på en privatfest på Skøyen natt til 6. desember, sammen med 14 andre.
 • Mennene skal på sin side ha festet på en adresse på Grünerløkka natt til 21. november, der det til sammen deltok 12 personer.

Hver av dem har fått 5000 kroner i bot for brudd på både smittevernloven og lokale forskrifter for å forebygge koronasmitte.

Her heter det som kjent at det ikke er tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med mer enn ti personer.

185 forelegg i 90 saker

I en annen, separat sak har en 33 år gammel mann fått 20.000 kroner i bot for brudd på smittevernloven. Grunnlaget er at han 21. september i fjor skal ha oppholdt seg i Seksjon for utlendingsforvaltning i Schweigaards gate i Oslo, til tross for at han hadde karanteneplikt i ti dager etter å ha kommet til Norge fra Göteborg 18. september.

Heller ikke denne boten ser ut til å være vedtatt, da er det er berammet rettssak i tingretten 10. februar.

Sakene er på ingen måte unike. Siden mars i fjor har Oslo politidistrikt gitt 185 forelegg fordelt på 90 koronarelaterte saker, opplyser politiadvokat Henriette Taxt Røstadli.

– Det kan være brudd på smittevernloven, men eksempelvis også anmeldelser for bedrageri ved at noen mistenkes for misbruk av refusjonsordninger. Det kan også være saker knyttet til truende eller hensynsløs atferd, for eksempel at man truer med å være koronasmittet og spytter etter noen, forklarer Røstadli og legger til:

– Det er imidlertid få slike saker. Mesteparten dreier seg om brudd på karantene og isolasjon, eller samlinger med for mange personer der man ikke har overholdt smittevernreglene.

Ubetinget fengsel

I tillegg til forelegg har også politiet tatt ut tiltaler i noen saker. Ett eksempel er en sak Avisa Oslo omtalte i slutten av november, der en kvinne i 20-årene flere ganger besøkte kjæresten i England og deretter gikk på jobb på et legesenter når hun returnerte til Norge. Det resulterte i at hun hadde nærkontakt med pasienter 153 ganger, til tross for at hun skulle ha vært i karantene.

Oslo tingrett dømte kvinnen til ubetinget fengsel i 24 dager.

– I tillegg har vi noen påtaleunnlatelser, henleggelser og saker som fortsatt er under etterforskning, sier Røstadli.

I alt har Oslo-politiet håndtert 374 koronasaker siden pandemien startet.

– Vi har hatt en økning i november og desember, etter at Riksadvokaten signaliserte at brudd på lokale forskrifter skulle prioriteres. Oslo politidistrikt fulgte Riksadvokatens føringer om dette, hvilket resulterte i et høyere antall anmeldelser i en periode der også andre smittebølge var på det verste, sier Røstadli.

Økte bøtesatser

Onsdag varslet Oslo politidistrikt økte bøtesatser for brudd på smittevernreglene. Dersom du arrangerer fest med flere enn ti personer, må du nå ut med 20.000 kroner dersom politiet banker på døra – det dobbelte av en tidligere bøtesatsen.

Dersom du er gjest på en fest med mer enn ti personer, må du nå punge ut 10.000 kroner.

– Denne økningen av bøtesatsene understreker alvoret i å bryte koronareglene. Alle har et ansvar for å ivareta smittevernet, sier Beathe Brinch Sand, leder for felles enhet for påtale i Oslo politidistrikt, i en pressemelding.

Saken fortsetter under bildet.


For brudd på skjenkeforbudet er minstesatsen for bøter økt fra 10.000 til 20.000 kroner. En slik overtredelse kan imidlertid medføre bøter på inntil 50.000 kroner, advarer politiet.

Det samme gjelder for brudd på plikt til å stenge offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs.

Poenget er imidlertid ikke straff i seg selv, understreker Henriette Taxt Røstadli.

– Målet for Oslo-politiet og politiet generelt er ikke å gi dyre bøter, men vi ser håndheving av lovbrudd som et nødvendig ledd i å hindre spredning av smitte. Det skal virke preventivt og avskrekkende, slik at borgerne overholder de til enhver tid gjeldende smittevernregler, sier politiadvokaten.

Dette er bøtesatsene for koronabrudd

Riksadvokatens anbefaling om bøtesatser for forskjellige brudd på koronarelaterte brudd på smittevernloven:

Brudd på regler om møteforbud:

 • Privatperson som arrangerer: 20.000 kroner/subsidiært fengsel i 15 dager
 • Foretak som arrangerer: Normalt ikke lavere enn 50.000 kroner
 • Privatperson som deltar: 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager

Brudd på regler om stengning av virksomhet:

 • Privatperson og foretak: Normalt ikke lavere enn 50.000 kroner. For privatperson subsidiært fengsel i 20 dager

Brudd på forbud mot å skjenke alkohol på serveringssteder:

 • Privatperson: 20.000 - 50.000 kroner
 • Foretak: 20.000 - 50.000 kroner

Brudd på regler om karantene og karantenehotell, isolasjon, og forbud mot opphold på fritidseiendommer:

 • Privatperson 20.000 kroner/subsidiært fengsel i 15 dager

Brudd på plikt til å bære munnbind:

 • Privatperson: 2.000 kroner/subsidiært fengsel i 2 dager

Brudd på plikt til registrering ved innreise:

 • Privatperson: 5.000 kroner/subsidiært fengsel r 4 dager

Brudd på plikt til å teste seg for covid-19 ved innreise, eller innen 24 timer:

 • Privatperson 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager

Brudd på bestemmelser om ulovlig grensepassering mellom Sverige og Norge (uaktsom overtredelse):

 • Privatperson 5.000 kroner/subsidiært fengsel i 4 dager

Brudd på bestemmelser om ulovlig grensepassering mellom Sverige og Norge (forsettlig overtredelse):

 • Privatperson 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager

Kilde: Riksadvokaten