Gå til sidens hovedinnhold

Ferske tall: Økning i bilkjøring i Oslo

34,7 millioner bilister passerte bomringen i Oslo i august, viser ferske tall fra Fjellinjen.

– August i 2020 hadde mindre trafikk enn normalen før koronapandemien og trafikken i august 2021 er nå omtrent tilbake på nivået fra 2019. Årsaken til den store økningen i helgetrafikken sammenliknet med i fjor, kan være at vi igjen drar på fritidsaktiviteter og i større grad benytter bil, sier Stian Strøm Arnesen, trafikkanalytiker i Fjellinjen.

Selskapets oversikt viser at den største andelen av bilene som passerer bomringen er dieselbiler (36,2 prosent), fulgt av bensinbiler (28,8 prosent). Drøyt hver fjerde bil er en elbil eller elvarebil (27,4 prosent).

De små bilene utgjør over 90 prosent av alle passeringer. 0,3 prosent av alle passeringer var fra nullutslippslastebiler. De fleste av disse var elbusser, oppgir Fjellinjen.

– Passeringer med elvarebiler utgjør nå 1,5 prosent av alle våre passeringer. Dette er ca. 10 prosent av de 5,5 millioner varebilpasseringene i august, sier Arnesen.

Snart billigere i bomringen

1. oktober senkes takstene for noen få typer biler.

På bygrensa og i Osloringen senkes prisene for elbiler med 3 kroner i rushet og 4 kroner utenfor rushet. På indre ring senkes takstene med 3 kroner utenfor rush, og 1 krone i rush.

For såkalte Euro 6-kjøretøy (store kjøretøy med lavere utslipp enn tidligere) senkes prisene med 5 kroner i alle ringer, både i og utenfor rushtiden.

Indre ring går i hovedsak langs ring 2, med avstikkere til Grefsen og Trosterud.

Osloringen er den gamle bomringen, med stasjoner ved Abildsø, Skøyen og Alnabru.

Slik var gjennomsnittlig døgntrafikk ved utvalgte strekninger i Oslo i august 2021 kontra august 2020 og 2019:

E6 Klemetsrud. 2021: 56.397. 2020: 53.009. 2019: 55.927.

E6 Karihaugen. 2021: 51.439. 2020: 45.327. 2019: 53.594.

E18 Lysakerlokket. 2021: 68.631. 2020: 60.064. 2019: 65.939.

Kommentarer til denne saken