– Vi kan ikke tro at siste ord er sagt i denne saken, rett og slett fordi de samfunnsøkonomiske konsekvensene er for store. Vi håper at denne vendingen i saken får politikerne til å våkne, sier leder Nils Leyell Finstad i Oslo fengsel og leder i Bredtvet kvinnefengsel, Doris Baken, til Avisa Oslo.

Det er dagen derpå etter at de onsdag kved fikk den oppsiktsvekkende nyheten, gjennom AO, at det flertall i bystyret mot å bygge nytt Oslo fengsel på Bredtvet.

Det overrasker de to fengselslederne stort.

– Jeg kan faktisk ikke tro at hovedstaden ikke skal ha et fengsel for menn. Politikerne er enige i at det skal bygges nytt kvinnefengsel, og de er enige om at det skal bygges nytt fengsel for menn i Oslo. Men det virker ikke som om de da har tatt inn over seg at når de sier nei til Bredtvet, så sier de samtidig nei nytt Oslo fengsel i Oslo, sier Finstad.

– Innsattes stemme lyttes ikke til

– Vi undrer oss særlig over at hovedstaden ikke skal ha plass til alle sine innbyggere og at fengselshistorie ikke tillegges vekt da det alltid har vært fengsel for menn i Oslo. Dette er i tillegg den eneste muligheten til å bygge nytt fengsel for kvinner. Vi undrer oss over at de ikke benytter den muligheten. Det er en faglig skandale at kvinner ikke har likeverdige forhold som menn, sier Finstad og Bakken.

Tidligere i april publiserte Avisa Oslo en rekke artikler om Bredtvet kvinnefengsel og Oslo fengsel og livet på innsiden av murene. Da fortalte innsatte i på avdeling B i Oslo fengsel, også kalt Bayern på folkemunne - da bygget opprinnelig var et ølbryggeri, om viktigheten av å sone i egen by og kunne få besøk av venner og familie.

På Bredtvet viste Bakken frem det over 100 år gamle fredede bygget, der cellene er små og gamle. Opprinnelig foreligger det ingen konkrete planer om å bygge nytt kvinnefengsel, selv om de ifølge henne soner under til dels uverdige forhold. Men Bakken øynet håp om at når det skal bygges nytt til mannlige innsatte, så kan kvinnene også få nytt fengsel - og da innenfor samme tomt på Bredtvet.

– Vi har gjentatte ganger pekt på den helsemessige konsekvensen av dagens bygningsmasse i begge fengslene i Oslo. Vi undres over at innsattes klare stemmer ikke lyttes til, sier Bakken før Finstad legger til:

– Stadige utsettelser gir alvorlige konsekvenser. Dagens fengsler gir utstrakt bruk av isolasjon, innsatte blir psykisk syke i dagens hovedstadsfengsler.

– Be om unnskyldning?

– Skal også dette bli en sak der en regjering i fremtiden må be om offentlig unnskyldning overfor innsatte som har vært utsatt for isolasjon og kvinner i fengsel? sier de to lederne.

Bakken og Finstad har tidligere overfor AO påpekt en rekke argumenter for hvorfor Oslo fengsel må ligge i Oslo by.

– Det handler om avstand til politi, domstol og en lang rekke samarbeidsaktører. Det er forvaltningsetater og fagmiljøer. Det at det er et fengsel i byen du skal løslates til er helt avgjørende for vellykket tilbakeføring. I tillegg har de aller fleste som soner i Oslo fengsel pårørende i denne byen. Mange har barn, og det å sone i et fengsel langt unna vil vanskeliggjøre besøk for mange, sier Finstad.

– Kom nyheten overraskende på dere?

– Ja. Vi har hatt byrådet på besøk hos oss, og selv om mange politikere har vært på vippen, så hadde jeg ikke trodd dette. Dette er en så viktig sak, og det vitner om elendig samfunnsøkonomi at man ikke skal kunne ha et fengsel i Oslo, når en så stor andel av innsatte kommer fra området - og alle åre samarbeidspartnere er i Oslo. Om man skal bygge et stort fengsel i for eksempel Asker kommune, har de det nettverket som trengs og skjønner hva som skal til? Det er et formidabelt løp som jeg ikke tror en kommune bare hoppe rett inn i, sier Bakken.

Nytt Oslo fengsel

  • Oslo fengsel har ligget på Grønland siden 1851. Det er et av landets største fengsler med plass til 243 innsatte.
  • I 2017 ble avdeling A, på folkemunne kjent som Botsen, lagt ned av bygningsmessige årsaker.
  • I dag består fengselet av avdeling B, bedre kjent som Bayern, og avdeling C. Denne kalles Stifinner'n, og er en rusmestringsenhet med 20 plasser.
  • Bayern har fått navnet etter at det ble bygget som ølbryggeri i 1872. Siden 1934 har det fungert som fengsel, men har aldri vært ment som noe annet enn en varetektsavdeling.
  • I dag sitter rundt en tredjedel av de innsatte på Bayern på dom. Resten er i varetekt.
  • En utredning fra 2016 anbefalte nedleggelse og at nytt fengsel bør bygges et annet sted. Høsten 2019 startet Statsbygg opp tomtesøk, der 180 tomter ble vurdert.
  • Bredtvet i Groruddalen er vurdert som det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativet i Oslo. Forslaget har møtt sterk motstand hos naboer og lokalpolitikere.
  • I fjor etterlyste Statsbygg tomteforslag rundt Oslo. De mottok 53 forslag.
  • I februar i år konkluderte Statsbygg med at Oslo fengsel bør ligge på Bredtvet.
  • I april ble det klart at Bredtvet-alternativet vrakes, da det ikke er flertall i Bystyret.

Les også

Ole Morten soner for 16. gang: – Det starta da jeg var tenåring. Så ble det amfetamin og heroin

Les også

Stemmer fra innsiden: